[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/t/ - Як?

/t/ - Технології

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1604175790087.jpg (69,19 KB, 521x611, VictorKnow.jpg)  

 No.1

Як?

 No.2

Пропатчити?

 No.3

KDE2?

 No.4

Під?

 No.5

FreeBSD?

 No.6

Шановні друзі, пропатчити можуть допомогти програмісти Секретаріату Президента у різних операційних схемах. Другий варіант — радив би користуватися новим програмним забезпеченням і не морочити собі голову.

 No.7

/thread

 No.8

>KDE2

Як воно, в 2010?

 No.9

>>8
Учан стронґ. Ясон живий.

 No.10

>>8
Юльку пов'язали.

 No.11

>>8
Зека хуЯника обрали. Всюдисуща агітація Партії Ригіонів. Мабуть, з нею лише трусів не було.

 No.18

Тєхно вмерло, можете закривати дошку.

 No.19

>>18
Хотів декілька днів тому створити нитку про україномовний білд гуя для ffmpeg, але передумав. Думаєш все таки варто зробити?

 No.20

>>19
Ну, зайвим не буде, тому таки створи.

 No.21

>>20
Тепер важливе питання: Нічан ріже раржпеги?

Хочу затовкнути все туди, щоб не використовувати ненадійні файлохостинги.

 No.22

>>21
Ох, цього не знаю, бо не заливав таке. Спробуй тоді, чи вийде.

 No.23

File: 1607268669646.png (5,01 MB, 235x235, 2.png)  

Тест.

 No.24

>>23
Скачав, відкрив. Наче працює.