[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/int/ - Сподiваюсь, що все буде гаразд

/int/ - International

Name
Do not bump
Subject
Comment
File
Embed
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Password (For file deletion.)
Часті запитання та правила
FAQ and rules for /int/


File: 1592578955485.jpg (426.43 KB, 1280x1280, 1591357686328.jpg)  

 No.219

Сподiваюсь, що все буде гаразд

 No.220

>>219
Я також.

 No.221

File: 1592579095291.jpg (206.21 KB, 1039x1280, 455921568_384109.jpg)  

>>219
Hi, dude-anon. Which board did you come from?

 No.222


 No.223

>>221
З /int/ 4chinz

 No.225

File: 1592579358208.jpg (136.59 KB, 777x1059, 455223179_162917.jpg)  

Do you really speak Ukrainian or do you use a translator?
I'm just a little confused.

 No.226

>>225
I am Ukrainian.

 No.227

>>225
Same. I just live in Shitaly but I'm a Cossack at heart UwU

 No.228

>>226
Зрозумів, дякую.

 No.229

>>227
Йой, несподіванка)

 No.230

>>229
Киiвлянка?

 No.231

>>230
Ем... Що? Що ти маєш на увазі?

 No.232

File: 1592579622370.png (264.05 KB, 640x716, 297237750009211.png)  

>>229
Така собi несподiванка
Цього можна було очiкувати

 No.234

>>232
Нечасто люди з італійськими ІР українською розмовляють, лол.
>>230
Селянин з randomword області.

 No.236

>>234
>Нечасто люди з італійськими ІР українською розмовляють, лол.
Буває.

 No.237

>>234
Просто ми прийняли тебе за одну "знайому" з Києву

 No.238

ви сюди ще заходитимете?

 No.239

File: 1592580559360.jpg (152.47 KB, 858x1200, 463502043_359598.jpg)  

Судячи з ваших речень і деяких помилок, без образ, у мене складається враження, що ви емігранти. Це правда?

 No.240

>>239
Я з Харкова, розмовляю ліпше Російською.

 No.241

>>239
О 2012ому роцi я завiв трактор, так
Тянучка-американучка десь у 2015ому

 No.242

File: 1592580814067.png (283.1 KB, 1012x801, 7th race.png)  

>>238
>ви сюди ще заходитимете?
Якщо цей борд не надто повiльним буде, то так

 No.243

>>241
>Тянучка-американучка десь у 2015ому
Усе так.

 No.245

>>242
люди тут є, на /b/ та /a/ щодня стабільно по 100 постів і більше набирається

 No.246

File: 1592581092961.gif (50.66 KB, 160x200, 1591308402192.gif)  

>>242
Ві ар вері кувік енд стронк, бат олзоу вері кул

 No.247

File: 1592581147010.jpg (13.49 KB, 265x265, 1592222956637.jpg)  

>>245
>>246
>100 постiв в день

 No.248

Просто у нас /int/ відкрився позавчора, от і переважає спілкування у ньому, а зазвичай /а/ та /b/ не порожніють.

 No.249


 No.250

>>248
Будемо заходити частіше.