[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - >Давай зіграємо в гру, Аноне. Ти відкриєш останній виступ Дізель шоу та будеш реготати з кожного жарта. За кожний жарт з якого ти не порегочиш будеш втрачати одного пальця. Хай почнеться гра.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1636238629403.jpg (52,66 KB, 700x701, 95abab7ece31abcfb22867b580….jpg)  

 No.41455

>Давай зіграємо в гру, Аноне. Ти відкриєш останній виступ Дізель шоу та будеш реготати з кожного жарта. За кожний жарт з якого ти не порегочиш будеш втрачати одного пальця. Хай почнеться гра.

 No.41504

А як зрозуміти, що це був жарт?

 No.41506

Відкрити це відео на Youtube
>>41455
Я дивлюся тільки Квартал95