[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Хочу зробити паперову лінійку по типу гурпсової, але 15мм. В чому це можна реалізувати, якшо я хочу саме пдф?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1635707857067-0.png (1,3 MB, 1081x627, ClipboardImage.png)  

File: 1635707857067-1.pdf (201,58 KB, GURPS 4th - Range Ruler.pdf)  

 No.41428

Хочу зробити паперову лінійку по типу гурпсової, але 15мм. В чому це можна реалізувати, якшо я хочу саме пдф?