[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Хочу зробити паперову лінійку по типу гурпсової, але 15мм. В чому це можна реалізувати, якшо я хочу саме пдф?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1635707857067-0.png (1,3 MB, 1081x627, ClipboardImage.png)  

File: 1635707857067-1.pdf (201,58 KB, GURPS 4th - Range Ruler.pdf)  

 No.41428

Хочу зробити паперову лінійку по типу гурпсової, але 15мм. В чому це можна реалізувати, якшо я хочу саме пдф?