[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Сцуко, я так страшно заздрю тим, хто може відсмоктати сам собі. Це, мабуть, так опрутненно, коли можна пестити язиком свого прутня, ваааах.. Єбаний негнучкий хребет

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1635092344879.jpg (94,65 KB, 600x800, random-funny-pictures-18-1.jpg)  

 No.41343

Сцуко, я так страшно заздрю тим, хто може відсмоктати сам собі. Це, мабуть, так опрутненно, коли можна пестити язиком свого прутня, ваааах..

Єбаний негнучкий хребет

 No.41344

І не треба вмовляти гьорлфрендку робити мін'єт, мінятися на куні, зробив сам собі й похую

 No.41345

Соси чужий.

 No.41347

що 0 пізди робить з чоловіком

 No.41353

>>41345
Профіту ніякого
>>41347
Вмикає режим недойобу

 No.41357

File: 1635110454880.jpg (56,64 KB, 1280x720, maxresdefault (1).jpg)  

...

 No.41361

File: 1635111840733.jpg (275,27 KB, 569x879, pic_2_big.jpg)  

>>41353
>Вмикає режим недойобу
Скажи це Рону Джеремі.

 No.41363

>>41361
Воістину самодостатній чоловік.

 No.41364

>>41363
Це все кучері та вуса. Без кучерів та вусів, панове, нікуди.

 No.41365

>>41364
Хуєта. Ненавиджу цю недолугу тайгу на грудях і обличчі.

 No.41367

>>41365
Ну й дрочіть собі, пане, далі.

 No.41427

Ниє тут, але сам же нічого не зробив напевне.
Якби займався гімнастикою щодня, не лінувався, то можливо і чоколадне очко міг би попестити собі, не
те що прутня