[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - try maybe you will be lucky http://spam/

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1633346192468.jpg (27,94 KB, 412x398, i-won-pic.jpg)  

 No.41120

try maybe you will be lucky
http://spam/(АВТОРА ЦЬОГО ДОПИСУ ЗАБЛОКОВАНО)

 No.41121

Це спам?

 No.41122

>>41121
Ні, я перейшов і виграв

 No.41123

File: 1633352791013.jpg (196,33 KB, 1080x1275, Screenshot_20211004_160346.jpg)  

Йобанаврот, як же це піздато!!!! Дякую разработчикам за цей піздатий сцяйт, я там виграв аж ціле ніхуя, і я такий щасливий цьому!!!! Всього за дві спроби!!! І бескоштовно!!!!)))))

Рикомендую всім родичам і знайомим!!!!

 No.41125

>>41123
Брехня на Нічані. Здобули. Хоч би аніме-картинку прикріпив.

 No.41127

>>41125
Нічан скітився. Чуєте? сКІТився.

 No.41128

>>41127
Срака. Що робити тепер? Вибач, Деймосе. Піду на жироблядач вчитися істи своє лайно та пити сечу. І лизати жирну, смердючу, зелену пезду. Нічан сКІТився.

 No.41183

>>41128
Шо, Котик, вернувся?

 No.41186

>>41183
Давно.

 No.41187

File: 1633638154539.png (691,21 KB, 600x1000, ClipboardImage.png)  

>>41183
Який саме котик?