[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - try maybe you will be lucky http://spam/

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1633346192468.jpg (27,94 KB, 412x398, i-won-pic.jpg)  

 No.41120

try maybe you will be lucky
http://spam/(АВТОРА ЦЬОГО ДОПИСУ ЗАБЛОКОВАНО)

 No.41121

Це спам?

 No.41122

>>41121
Ні, я перейшов і виграв

 No.41123

File: 1633352791013.jpg (196,33 KB, 1080x1275, Screenshot_20211004_160346.jpg)  

Йобанаврот, як же це піздато!!!! Дякую разработчикам за цей піздатий сцяйт, я там виграв аж ціле ніхуя, і я такий щасливий цьому!!!! Всього за дві спроби!!! І бескоштовно!!!!)))))

Рикомендую всім родичам і знайомим!!!!

 No.41125

>>41123
Брехня на Нічані. Здобули. Хоч би аніме-картинку прикріпив.

 No.41127

>>41125
Нічан скітився. Чуєте? сКІТився.

 No.41128

>>41127
Срака. Що робити тепер? Вибач, Деймосе. Піду на жироблядач вчитися істи своє лайно та пити сечу. І лизати жирну, смердючу, зелену пезду. Нічан сКІТився.

 No.41183

>>41128
Шо, Котик, вернувся?

 No.41186

>>41183
Давно.

 No.41187

File: 1633638154539.png (691,21 KB, 600x1000, ClipboardImage.png)  

>>41183
Який саме котик?