[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Щойно дізнався, що у Хорватії за усе розраховуються кунами. Femdom department? Пропоную у нас так само зробити.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1632827653515.png (895,45 KB, 600x735, ClipboardImage.png)  

 No.41069

Щойно дізнався, що у Хорватії за усе розраховуються кунами. Femdom department? Пропоную у нас так само зробити.

 No.41075

File: 1632855804230.png (1,33 MB, 1280x1304, ClipboardImage.png)  

>>41069
Не фанат фемдому але мнязисті дівчата... мммм

 No.41244

>>41069
з інфляцією, не вистачить чоловіків