[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Щойно дізнався, що у Хорватії за усе розраховуються кунами. Femdom department? Пропоную у нас так само зробити.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1632827653515.png (895,45 KB, 600x735, ClipboardImage.png)  

 No.41069

Щойно дізнався, що у Хорватії за усе розраховуються кунами. Femdom department? Пропоную у нас так само зробити.

 No.41075

File: 1632855804230.png (1,33 MB, 1280x1304, ClipboardImage.png)  

>>41069
Не фанат фемдому але мнязисті дівчата... мммм

 No.41244

>>41069
з інфляцією, не вистачить чоловіків