[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - коли і при яких обставинах ти дізнався про українські іміджборди?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1631764346254.gif (176,42 KB, 640x400, AnasAbdin-artist-Pixel-Gif….gif)  

 No.40924

коли і при яких обставинах ти дізнався про українські іміджборди?

 No.40925

Файна Меморія, я був вікі-редактором та знав Усіка.

 No.40928

Мені інтернет десь в 2013 році підключили, тоді я про борди і дізнався. Дописувати саме на українських ресурсах почав десь рік-півтора тому.

 No.40929

>>40924
Гіфка топ, накидай ще такого.
Деймосе, їбаний ріт, створи вже дошку для медіа-контенту..

 No.40931

File: 1631791340436.gif (5,96 KB, 44x55, dickme.gif)  


 No.40939

>>40931
То зеленоволоса чимось подавилася, а дівчинка позаду допомагає їй викашляти?

 No.40940

File: 1631808818699-0.gif (379,76 KB, 640x400, AnasAbdin-artist-Pixel-Gif….gif)  

File: 1631808818699-1.gif (102,46 KB, 640x400, AnasAbdin-artist-Pixel-Gif….gif)  

File: 1631808818699-2.gif (94,42 KB, 640x400, AnasAbdin-artist-Pixel-Gif….gif)  

File: 1631808818699-3.gif (590,73 KB, 640x400, hyp-13778.gif)  

>>40929
ось, не пам'ятаю де їх набрав.
В них мені до вподоби мала палітра, дає простір для фантазії

 No.40941