[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - коли і при яких обставинах ти дізнався про українські іміджборди?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1631764346254.gif (176,42 KB, 640x400, AnasAbdin-artist-Pixel-Gif….gif)  

 No.40924

коли і при яких обставинах ти дізнався про українські іміджборди?

 No.40925

Файна Меморія, я був вікі-редактором та знав Усіка.

 No.40928

Мені інтернет десь в 2013 році підключили, тоді я про борди і дізнався. Дописувати саме на українських ресурсах почав десь рік-півтора тому.

 No.40929

>>40924
Гіфка топ, накидай ще такого.
Деймосе, їбаний ріт, створи вже дошку для медіа-контенту..

 No.40931

File: 1631791340436.gif (5,96 KB, 44x55, dickme.gif)  


 No.40939

>>40931
То зеленоволоса чимось подавилася, а дівчинка позаду допомагає їй викашляти?

 No.40940

File: 1631808818699-0.gif (379,76 KB, 640x400, AnasAbdin-artist-Pixel-Gif….gif)  

File: 1631808818699-1.gif (102,46 KB, 640x400, AnasAbdin-artist-Pixel-Gif….gif)  

File: 1631808818699-2.gif (94,42 KB, 640x400, AnasAbdin-artist-Pixel-Gif….gif)  

File: 1631808818699-3.gif (590,73 KB, 640x400, hyp-13778.gif)  

>>40929
ось, не пам'ятаю де їх набрав.
В них мені до вподоби мала палітра, дає простір для фантазії

 No.40941