[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - З Днем Незалежності!

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1629824413271.png (375,1 KB, 670x511, 11447115_p0.png)  

 No.40658

З Днем Незалежності!

 No.40659

>>40658
Oof, хотів на інті написати про нього. Втім, таки напишу.

 No.40660

File: 1629835982339.mp4 (1,08 MB, ющ-порох.mp4)  


 No.40674

File: 1630004303380.png (821,33 KB, 800x600, ClipboardImage.png)  


 No.41324

File: 1635000888835.jpg (89,97 KB, 612x612, IMG_20211022_214540_037.jpg)  

>>41309
Шо, справді?