[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - З Днем Незалежності!

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1629824413271.png (375,1 KB, 670x511, 11447115_p0.png)  

 No.40658

З Днем Незалежності!

 No.40659

>>40658
Oof, хотів на інті написати про нього. Втім, таки напишу.

 No.40660

File: 1629835982339.mp4 (1,08 MB, ющ-порох.mp4)  


 No.40674

File: 1630004303380.png (821,33 KB, 800x600, ClipboardImage.png)  


 No.41324

File: 1635000888835.jpg (89,97 KB, 612x612, IMG_20211022_214540_037.jpg)  

>>41309
Шо, справді?