[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - ангелів нитка. Кидайте сюди достовірні щодо вітхого заповіту зображення ангелів

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1629016298843-0.jpg (124,1 KB, 500x500, artworks-000043231041-odd8….jpg)  

 No.40582

ангелів нитка. Кидайте сюди достовірні щодо вітхого заповіту зображення ангелів

 No.40583

File: 1629016692963.png (1,94 MB, 1600x1067, ClipboardImage.png)  


 No.40584

>>40582
Пікріл хіба достовірний? І не вітхий, а старий.

 No.40585

>достовірні
У мене реальних фото нема

 No.40593

File: 1629056416525.jpg (132,86 KB, 800x800, scale_1200.jpg)  


 No.40630

>>40584
Альмонах жидівських казочок і фольклору. Пофіксив, не дякуй.