[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - ангелів нитка. Кидайте сюди достовірні щодо вітхого заповіту зображення ангелів

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1629016298843-0.jpg (124,1 KB, 500x500, artworks-000043231041-odd8….jpg)  

 No.40582

ангелів нитка. Кидайте сюди достовірні щодо вітхого заповіту зображення ангелів

 No.40583

File: 1629016692963.png (1,94 MB, 1600x1067, ClipboardImage.png)  


 No.40584

>>40582
Пікріл хіба достовірний? І не вітхий, а старий.

 No.40585

>достовірні
У мене реальних фото нема

 No.40593

File: 1629056416525.jpg (132,86 KB, 800x800, scale_1200.jpg)  


 No.40630

>>40584
Альмонах жидівських казочок і фольклору. Пофіксив, не дякуй.