[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - [b]Нічанівський пантеон.[/b] Кидайте пікчери з персонажами, по номеру визначимо ким вони будуть в молодій та прогресивній релігії цієї нитки.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1628798238749.png (5,32 MB, 2000x1235, ббббб.png)  

 No.40462[Останні 50 дописів]

Нічанівський пантеон.

Кидайте пікчери з персонажами, по номеру визначимо ким вони будуть в молодій та прогресивній релігії цієї нитки.

 No.40463

File: 1628798371961.png (858,08 KB, 631x626, ClipboardImage.png)  

Ролл 5 разів, після чого лягаю спать

 No.40464

File: 1628798419580.png (502,96 KB, 615x849, ClipboardImage.png)  


 No.40465

File: 1628798481917.png (1018,29 KB, 768x768, ClipboardImage.png)  


 No.40466

File: 1628798596858.png (588,54 KB, 1600x912, ClipboardImage.png)  


 No.40467

File: 1628798645590.png (464,69 KB, 500x500, ClipboardImage.png)  


 No.40468

File: 1628798869772.png (5,33 MB, 2000x1235, бб1.png)  


 No.40469

File: 1628801392912.png (313,45 KB, 405x904, ClipboardImage.png)  

Рілл

 No.40470

File: 1628829925136.png (1,04 MB, 1280x800, Kissshot_-watermark.png)  

Роллю найкращою дівчинкою ґатарі

 No.40471

File: 1628829966719.png (458,51 KB, 494x783, Aqua-sama_sceptical.png)  


 No.40474

File: 1628834324081.png (131,11 KB, 800x825, 800px-War_flag_of_the_Hell….png)  


 No.40475

File: 1628834735767.png (89,48 KB, 250x200, Оротандр.png)  

Ороролл

 No.40476

File: 1628839891374.jpg (103,54 KB, 485x299, a6906ba-tyrthinov.2jpg.jpg)  

Ролл на Бога війни

 No.40477

File: 1628840107396.jpg (1,68 MB, 2027x2826, Official_portrait_of_Petro….jpg)  

Ролл гетьманом

 No.40478

File: 1628840181465.jpg (81,24 KB, 320x439, Shux.jpg)  


 No.40479

File: 1628840235978.jpg (83,3 KB, 1060x1178, tKaEdhK.jpg)  

На богиню торгівлі

 No.40480

File: 1628842943513.png (665,5 KB, 647x492, ClipboardImage.png)  

Рілл

 No.40481

Шось усе не попадає.

 No.40482

File: 1628843215668.jpg (23,88 KB, 600x417, 20111208181554.jpg)  


 No.40483

File: 1628843306420.jpg (26,48 KB, 448x240, gn.jpg)  


 No.40484

File: 1628843544596.jpg (185 KB, 675x843, зел.jpg)  

>>40477
Ось справжній гетьман.

>>40483
Нігера прмносять в жертву богам... Ну як так може бути...

 No.40485

File: 1628843799012.jpg (73,59 KB, 1200x675, C-JYhYyVwAARV_5.jpg)  


 No.40486

File: 1628843963614.jpg (218,78 KB, 1920x1080, Screenshot_2020-09-30-15-2….jpg)  

Рілл

 No.40487

File: 1628844071992.png (3,99 MB, 2088x3429, 5ed8b2c.png)  

Faq

 No.40488

File: 1628844192835.png (2,05 MB, 1004x1584, Reiner_contemplates_suicid….png)  


 No.40489

File: 1628844274768.jpg (39,89 KB, 680x411, 44a.jpg)  

Та чорт забирай, все ніяк нічого не випадає.

 No.40490

File: 1628844630580.jpg (124,94 KB, 1024x575, JPEG_20181203_225028.jpg)  


 No.40491

File: 1628844727675.jpg (164,35 KB, 1920x1026, IMG_20190510_023044.jpg)  


 No.40492

File: 1628844825056.jpg (301,79 KB, 887x1200, Adolf Hitler Portrait-11.jpg)  


 No.40493

File: 1628844935002.jpg (40,84 KB, 486x696, photo_2020-01-16_18-01-03.jpg)  


 No.40495

File: 1628850673399.png (362,39 KB, 700x522, ClipboardImage.png)  

>>40490
Моніка, вибач, але місце жертви на 80 уже зайнято.

 No.40496

File: 1628851343814.png (5,28 MB, 2000x1235, бб1.png)  

>>40495
Нормально.

 No.40498

File: 1628853807946.png (99,77 KB, 512x512, ClipboardImage.png)  

amogus

 No.40499

>>40495
Чому би не змінити?

 No.40500

>>40499
У нас улюбленців нема.

 No.40501

File: 1628860184944.png (332,34 KB, 350x355, ClipboardImage.png)  


 No.40502

>>40501
Цікаво, що ssethtzeentach реально лікарем працює.

 No.40503

File: 1628860418604.png (144,38 KB, 224x224, ClipboardImage.png)  


 No.40504

>>40500
ну випало знову на те і замінити на інше. так зо всім, поки не вийде пантеон.

 No.40505

File: 1628866469714.jpg (91,42 KB, 362x400, 1456121174123066257.jpg)  


 No.40506

File: 1628866778012.jpg (490,18 KB, 1280x1843, e0e0eafa70e3c5221fb3a80c7b….jpg)  

рулл

 No.40507

File: 1628867209097.png (282,48 KB, 360x450, g.png)  

Щось вам зовсім не щастить.

 No.40508

File: 1628867387981.jpg (180,87 KB, 728x1171, tohru.jpg)  

>>40507
Цьому місту погрожують дракони!

 No.40509

File: 1628867505803.jpg (9,19 KB, 251x201, завантаження.jpg)  

Випускаю Дагона

 No.40510

File: 1628867592335.png (72,78 KB, 556x633, spyro.png)  

>>40508
Загрожують*
Ну та й прутень з ними. Все одно не щастить на числа

 No.40511

File: 1628867721963.png (157,94 KB, 820x654, nemo.png)  

>>40509
Риба!

 No.40512

File: 1628868015519.jpg (22,27 KB, 700x394, 52797968_303.jpg)  


 No.40513

File: 1628868672849.jpg (167,52 KB, 919x1229, kinopoisk.ru-Drive-1581190….jpg)  


 No.40514

File: 1628868831566.jpg (112,15 KB, 1080x599, Screenshot_20210718-190929….jpg)  


 No.40515

>>40514
Хаачяма - покровителька мистецтва!

 No.40516

Відкрити це відео на Youtube
>>40515
Завжди була.

 No.40517

Відкрити це відео на Youtube
>>40516
Finally, some good fucking food!

 No.40518

File: 1628870999294.png (336,74 KB, 360x450, ClipboardImage.png)  


 No.40519

File: 1628874168686.jpg (1 MB, 850x1198, coco.jpg)  

Спроба Коко. Запуск!

 No.40520

File: 1628874474536.jpg (24,96 KB, 466x377, 519xXpbpnpL._AC_SX466_.jpg)  


 No.40521

File: 1628874647618.jpg (4,71 MB, 2402x3141, 2014-09-12_-_Vitali_Klitsc….jpg)  


 No.40522

>>40521
Хто ти

 No.40523

>>40522
Та ні, він Віталій.

 No.40524

File: 1628877108113.jpg (2,65 MB, 1920x1920, d0jtmhyh54h71.jpg)  

>>40523
Віталій Громяко?

 No.40525

File: 1628877168248.jpg (67,72 KB, 1000x1000, 329430-1000x1000-f.jpg)  


 No.40526

File: 1628877218585.png (246,25 KB, 500x500, ClipboardImage.png)  


 No.40527

>>40524
Гав

 No.40528

File: 1628877487133.png (798,73 KB, 728x435, ClipboardImage.png)  

>>40526
Хотів прикласки Моторолу, а вліпив нокію. Нічого, не страшно, обидві марки вже мертві.

 No.40529

>>40528
>бог смерті
куррррррва

 No.40530

>>40529
Це так бо він помер як лох. Чисто як Осіріс в єгиптян.

 No.40531

>>40530
Як жив, так і подох.

 No.40532

File: 1628877911078.png (942,36 KB, 664x739, ClipboardImage.png)  

Ну поки шо прям як треба усе. Персонажі прямо дуже підходять.

 No.40533

File: 1628878026618.png (2,84 MB, 2560x1440, ClipboardImage.png)  


 No.40534

File: 1628879130352.png (5,4 MB, 2000x1235, бб1.png)  

Поки так.

 No.40536

File: 1628882205378.png (1011,06 KB, 692x900, c33f3470-99c0-11e8-a4e6-87….png)  


 No.40537

File: 1628882414746.jpg (146,32 KB, 864x1024, 864px-Clevelandart_1917.42.jpg)  


 No.40538

File: 1628883042101.jpg (57,08 KB, 640x640, 14546.jpg)  


 No.40539

File: 1628883320090.jpg (1,65 MB, 4000x2250, 20210813_223419.jpg)  

>>40538
Тільки Інгліш брекфаст, тільки хардкор.

 No.40540

File: 1628883840303.jpg (9,59 KB, 165x243, 36626.jpg)  

Elon Musk rill

 No.40541

File: 1628883899816.jpg (133,3 KB, 950x776, P10813-223835(1).jpg)  

>>40539
Одне й те саме дістає пити, намагаюсь чередувати смаки, знижки теж впливають на вибір забув який зараз рік, буває.

 No.40542

File: 1628884006092.png (840,95 KB, 519x1147, ClipboardImage.png)  

>>40539
Ех, дарма той гопник зайняв слот 90-ки. Чай це хороша пожертва.

 No.40543

File: 1628884028815.jpg (66,41 KB, 1161x1093, IMG_20210612_090804_466.jpg)  


 No.40544

File: 1628884172902.png (1,8 MB, 1080x1920, am american.png)  


 No.40545

File: 1628884649742.jpg (12,5 KB, 250x186, 250px-Theodore_Kaczynski.jpg)  

Ролл на бога родючості на бороді

 No.40546

File: 1628884728201.jpeg (58,03 KB, 600x800, 2199653.jpeg)  


 No.40547

File: 1628884738253.jpg (181,78 KB, 955x1280, IMG_20210813_225840_242.jpg)  


 No.40548

>>40547
тут доречніше був би підпис "йура"

 No.40549

File: 1628885138149.jpg (22,77 KB, 240x337, 240px-Kim_Jong-un_2019_(cr….jpg)  


 No.40550

File: 1628885185877.jpg (305,11 KB, 900x900, catalog_product_gal_745.jpg)  


 No.40551

File: 1628885279718.jpg (93,2 KB, 1280x720, IMG_20210813_230732_448.jpg)  


 No.40552

>>40550
Покровитель ремісників? More like покровитель м'ясників.

 No.40553

File: 1628885561758.jpg (52,57 KB, 717x533, IMG_20210813_231218.jpg)  


 No.40554

File: 1628885836849.png (1,27 MB, 600x837, ClipboardImage.png)  

>>40553
Вставило?

 No.40555

File: 1628886017908.jpg (73,61 KB, 774x865, IMG_20210813_231949_786.jpg)  


 No.40556

File: 1628886579885.jpg (21,96 KB, 600x600, pivo-ppb-teteriv-svetloe.jpg)  


 No.40558

File: 1628929099510.jpg (57,05 KB, 1200x799, 172598.jpg)  


 No.40559

File: 1628929275645.jpg (22,83 KB, 474x474, th.jpg)  


 No.40561

File: 1628932081759.jpg (573,34 KB, 2000x1235, бб1.jpg)  

>>40558
Нова жертва!

П.С. Що думаєте про .жпг? Буде краще, якшо замість 5мб пікчер важитиме 500кб?

 No.40562

File: 1628935406921.jpg (92,09 KB, 980x551, lider-Kitaya.jpg)  


 No.40563

File: 1628944478984.png (408,97 KB, 625x669, ClipboardImage.png)  

>>40562
Вінні...

 No.40564

File: 1628956774183.png (15,37 KB, 736x438, ,՛-.՛«.PNG)  

хааха... хахагагахгахаахагхгах... гахаахахахахахаха... АХГААХАХАХАХАХАГАГХАГХАГХАХАГХАГАГАХАХАГАГАХА!!!

 No.40565

>>40564
Пиздуй нахуй, Жирчик

 No.40566

>>40565
Він схоже єдиний лишився там вахтерити.

 No.40567

>>40566
На хую?

 No.40568

>>40567
І на пікселі і на хую.

 No.40569

File: 1628965138035.jpg (100,71 KB, 1200x675, image.jpg)  


 No.40570

File: 1628965332817.jpg (17,71 KB, 298x298, 9bwtCOGi.jpg)  


 No.40571

File: 1628965341922.png (544,02 KB, 1020x574, ClipboardImage.png)  

>>40569
Жаль, що на Трампепе не випав якийсь бог.

 No.40572

File: 1628965389757.jpg (19,63 KB, 650x350, 1602582190_756024911161102.jpg)  


 No.40573

>>40571
Бог торгівлі з Мексикою

 No.40574

File: 1628965492345.jpg (71,06 KB, 629x792, 7df1cb260a965b13c39bcf0452….jpg)  

>>40572
Ось краще знайшов про бубочку.

 No.40576

File: 1628968340719.jpg (82,48 KB, 900x600, zhivotnye_pauk_29429.jpg)  


 No.40577

File: 1628968875835.png (420,5 KB, 531x579, ClipboardImage.png)  


 No.40578

File: 1628968959296.png (426,7 KB, 618x400, ClipboardImage.png)  


 No.40579

File: 1628969032341.png (306,46 KB, 1280x720, ClipboardImage.png)  

>>40578
Так краще.

 No.40612

File: 1629224057791.jpg (116,45 KB, 1080x721, 2igmmcDjsNo.jpg)  


 No.40613

File: 1629224098032.jpg (42 KB, 560x559, abqc1ocfgjU.jpg)  


 No.40614

File: 1629224135096.jpg (226,37 KB, 1600x900, TogCfxU7-e4.jpg)  


 No.40615

File: 1629224178234.jpg (326,72 KB, 1080x1324, POnj-z7dzzA.jpg)  

>>40614
Шось не везе.

 No.40616

File: 1629224244935.jpg (53,56 KB, 828x561, LHDgCTvZCgQ.jpg)  

>>40615
Ну і прутень. Бувайте.