[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - [b]Нічанівський пантеон.[/b] Кидайте пікчери з персонажами, по номеру визначимо ким вони будуть в молодій та прогресивній релігії цієї нитки.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1628798238749.png (5,32 MB, 2000x1235, ббббб.png)  

 No.40462[Останні 50 дописів]

Нічанівський пантеон.

Кидайте пікчери з персонажами, по номеру визначимо ким вони будуть в молодій та прогресивній релігії цієї нитки.

 No.40463

File: 1628798371961.png (858,08 KB, 631x626, ClipboardImage.png)  

Ролл 5 разів, після чого лягаю спать

 No.40464

File: 1628798419580.png (502,96 KB, 615x849, ClipboardImage.png)  


 No.40465

File: 1628798481917.png (1018,29 KB, 768x768, ClipboardImage.png)  


 No.40466

File: 1628798596858.png (588,54 KB, 1600x912, ClipboardImage.png)  


 No.40467

File: 1628798645590.png (464,69 KB, 500x500, ClipboardImage.png)  


 No.40468

File: 1628798869772.png (5,33 MB, 2000x1235, бб1.png)  


 No.40469

File: 1628801392912.png (313,45 KB, 405x904, ClipboardImage.png)  

Рілл

 No.40470

File: 1628829925136.png (1,04 MB, 1280x800, Kissshot_-watermark.png)  

Роллю найкращою дівчинкою ґатарі

 No.40471

File: 1628829966719.png (458,51 KB, 494x783, Aqua-sama_sceptical.png)  


 No.40474

File: 1628834324081.png (131,11 KB, 800x825, 800px-War_flag_of_the_Hell….png)  


 No.40475

File: 1628834735767.png (89,48 KB, 250x200, Оротандр.png)  

Ороролл

 No.40476

File: 1628839891374.jpg (103,54 KB, 485x299, a6906ba-tyrthinov.2jpg.jpg)  

Ролл на Бога війни

 No.40477

File: 1628840107396.jpg (1,68 MB, 2027x2826, Official_portrait_of_Petro….jpg)  

Ролл гетьманом

 No.40478

File: 1628840181465.jpg (81,24 KB, 320x439, Shux.jpg)  


 No.40479

File: 1628840235978.jpg (83,3 KB, 1060x1178, tKaEdhK.jpg)  

На богиню торгівлі

 No.40480

File: 1628842943513.png (665,5 KB, 647x492, ClipboardImage.png)  

Рілл

 No.40481

Шось усе не попадає.

 No.40482

File: 1628843215668.jpg (23,88 KB, 600x417, 20111208181554.jpg)  


 No.40483

File: 1628843306420.jpg (26,48 KB, 448x240, gn.jpg)  


 No.40484

File: 1628843544596.jpg (185 KB, 675x843, зел.jpg)  

>>40477
Ось справжній гетьман.

>>40483
Нігера прмносять в жертву богам... Ну як так може бути...

 No.40485

File: 1628843799012.jpg (73,59 KB, 1200x675, C-JYhYyVwAARV_5.jpg)  


 No.40486

File: 1628843963614.jpg (218,78 KB, 1920x1080, Screenshot_2020-09-30-15-2….jpg)  

Рілл

 No.40487

File: 1628844071992.png (3,99 MB, 2088x3429, 5ed8b2c.png)  

Faq

 No.40488

File: 1628844192835.png (2,05 MB, 1004x1584, Reiner_contemplates_suicid….png)  


 No.40489

File: 1628844274768.jpg (39,89 KB, 680x411, 44a.jpg)  

Та чорт забирай, все ніяк нічого не випадає.

 No.40490

File: 1628844630580.jpg (124,94 KB, 1024x575, JPEG_20181203_225028.jpg)  


 No.40491

File: 1628844727675.jpg (164,35 KB, 1920x1026, IMG_20190510_023044.jpg)  


 No.40492

File: 1628844825056.jpg (301,79 KB, 887x1200, Adolf Hitler Portrait-11.jpg)  


 No.40493

File: 1628844935002.jpg (40,84 KB, 486x696, photo_2020-01-16_18-01-03.jpg)  


 No.40495

File: 1628850673399.png (362,39 KB, 700x522, ClipboardImage.png)  

>>40490
Моніка, вибач, але місце жертви на 80 уже зайнято.

 No.40496

File: 1628851343814.png (5,28 MB, 2000x1235, бб1.png)  

>>40495
Нормально.

 No.40498

File: 1628853807946.png (99,77 KB, 512x512, ClipboardImage.png)  

amogus

 No.40499

>>40495
Чому би не змінити?

 No.40500

>>40499
У нас улюбленців нема.

 No.40501

File: 1628860184944.png (332,34 KB, 350x355, ClipboardImage.png)  


 No.40502

>>40501
Цікаво, що ssethtzeentach реально лікарем працює.

 No.40503

File: 1628860418604.png (144,38 KB, 224x224, ClipboardImage.png)  


 No.40504

>>40500
ну випало знову на те і замінити на інше. так зо всім, поки не вийде пантеон.

 No.40505

File: 1628866469714.jpg (91,42 KB, 362x400, 1456121174123066257.jpg)  


 No.40506

File: 1628866778012.jpg (490,18 KB, 1280x1843, e0e0eafa70e3c5221fb3a80c7b….jpg)  

рулл

 No.40507

File: 1628867209097.png (282,48 KB, 360x450, g.png)  

Щось вам зовсім не щастить.

 No.40508

File: 1628867387981.jpg (180,87 KB, 728x1171, tohru.jpg)  

>>40507
Цьому місту погрожують дракони!

 No.40509

File: 1628867505803.jpg (9,19 KB, 251x201, завантаження.jpg)  

Випускаю Дагона

 No.40510

File: 1628867592335.png (72,78 KB, 556x633, spyro.png)  

>>40508
Загрожують*
Ну та й прутень з ними. Все одно не щастить на числа

 No.40511

File: 1628867721963.png (157,94 KB, 820x654, nemo.png)  

>>40509
Риба!

 No.40512

File: 1628868015519.jpg (22,27 KB, 700x394, 52797968_303.jpg)  


 No.40513

File: 1628868672849.jpg (167,52 KB, 919x1229, kinopoisk.ru-Drive-1581190….jpg)  


 No.40514

File: 1628868831566.jpg (112,15 KB, 1080x599, Screenshot_20210718-190929….jpg)  


 No.40515

>>40514
Хаачяма - покровителька мистецтва!

 No.40516

Відкрити це відео на Youtube
>>40515
Завжди була.

 No.40517

Відкрити це відео на Youtube
>>40516
Finally, some good fucking food!

 No.40518

File: 1628870999294.png (336,74 KB, 360x450, ClipboardImage.png)  


 No.40519

File: 1628874168686.jpg (1 MB, 850x1198, coco.jpg)  

Спроба Коко. Запуск!

 No.40520

File: 1628874474536.jpg (24,96 KB, 466x377, 519xXpbpnpL._AC_SX466_.jpg)  


 No.40521

File: 1628874647618.jpg (4,71 MB, 2402x3141, 2014-09-12_-_Vitali_Klitsc….jpg)  


 No.40522

>>40521
Хто ти

 No.40523

>>40522
Та ні, він Віталій.

 No.40524

File: 1628877108113.jpg (2,65 MB, 1920x1920, d0jtmhyh54h71.jpg)  

>>40523
Віталій Громяко?

 No.40525

File: 1628877168248.jpg (67,72 KB, 1000x1000, 329430-1000x1000-f.jpg)  


 No.40526

File: 1628877218585.png (246,25 KB, 500x500, ClipboardImage.png)  


 No.40527

>>40524
Гав

 No.40528

File: 1628877487133.png (798,73 KB, 728x435, ClipboardImage.png)  

>>40526
Хотів прикласки Моторолу, а вліпив нокію. Нічого, не страшно, обидві марки вже мертві.

 No.40529

>>40528
>бог смерті
куррррррва

 No.40530

>>40529
Це так бо він помер як лох. Чисто як Осіріс в єгиптян.

 No.40531

>>40530
Як жив, так і подох.

 No.40532

File: 1628877911078.png (942,36 KB, 664x739, ClipboardImage.png)  

Ну поки шо прям як треба усе. Персонажі прямо дуже підходять.

 No.40533

File: 1628878026618.png (2,84 MB, 2560x1440, ClipboardImage.png)  


 No.40534

File: 1628879130352.png (5,4 MB, 2000x1235, бб1.png)  

Поки так.

 No.40536

File: 1628882205378.png (1011,06 KB, 692x900, c33f3470-99c0-11e8-a4e6-87….png)  


 No.40537

File: 1628882414746.jpg (146,32 KB, 864x1024, 864px-Clevelandart_1917.42.jpg)  


 No.40538

File: 1628883042101.jpg (57,08 KB, 640x640, 14546.jpg)  


 No.40539

File: 1628883320090.jpg (1,65 MB, 4000x2250, 20210813_223419.jpg)  

>>40538
Тільки Інгліш брекфаст, тільки хардкор.

 No.40540

File: 1628883840303.jpg (9,59 KB, 165x243, 36626.jpg)  

Elon Musk rill

 No.40541

File: 1628883899816.jpg (133,3 KB, 950x776, P10813-223835(1).jpg)  

>>40539
Одне й те саме дістає пити, намагаюсь чередувати смаки, знижки теж впливають на вибір забув який зараз рік, буває.

 No.40542

File: 1628884006092.png (840,95 KB, 519x1147, ClipboardImage.png)  

>>40539
Ех, дарма той гопник зайняв слот 90-ки. Чай це хороша пожертва.

 No.40543

File: 1628884028815.jpg (66,41 KB, 1161x1093, IMG_20210612_090804_466.jpg)  


 No.40544

File: 1628884172902.png (1,8 MB, 1080x1920, am american.png)  


 No.40545

File: 1628884649742.jpg (12,5 KB, 250x186, 250px-Theodore_Kaczynski.jpg)  

Ролл на бога родючості на бороді

 No.40546

File: 1628884728201.jpeg (58,03 KB, 600x800, 2199653.jpeg)  


 No.40547

File: 1628884738253.jpg (181,78 KB, 955x1280, IMG_20210813_225840_242.jpg)  


 No.40548

>>40547
тут доречніше був би підпис "йура"

 No.40549

File: 1628885138149.jpg (22,77 KB, 240x337, 240px-Kim_Jong-un_2019_(cr….jpg)  


 No.40550

File: 1628885185877.jpg (305,11 KB, 900x900, catalog_product_gal_745.jpg)  


 No.40551

File: 1628885279718.jpg (93,2 KB, 1280x720, IMG_20210813_230732_448.jpg)  


 No.40552

>>40550
Покровитель ремісників? More like покровитель м'ясників.

 No.40553

File: 1628885561758.jpg (52,57 KB, 717x533, IMG_20210813_231218.jpg)  


 No.40554

File: 1628885836849.png (1,27 MB, 600x837, ClipboardImage.png)  

>>40553
Вставило?

 No.40555

File: 1628886017908.jpg (73,61 KB, 774x865, IMG_20210813_231949_786.jpg)  


 No.40556

File: 1628886579885.jpg (21,96 KB, 600x600, pivo-ppb-teteriv-svetloe.jpg)  


 No.40558

File: 1628929099510.jpg (57,05 KB, 1200x799, 172598.jpg)  


 No.40559

File: 1628929275645.jpg (22,83 KB, 474x474, th.jpg)  


 No.40561

File: 1628932081759.jpg (573,34 KB, 2000x1235, бб1.jpg)  

>>40558
Нова жертва!

П.С. Що думаєте про .жпг? Буде краще, якшо замість 5мб пікчер важитиме 500кб?

 No.40562

File: 1628935406921.jpg (92,09 KB, 980x551, lider-Kitaya.jpg)  


 No.40563

File: 1628944478984.png (408,97 KB, 625x669, ClipboardImage.png)  

>>40562
Вінні...

 No.40564

File: 1628956774183.png (15,37 KB, 736x438, ,՛-.՛«.PNG)  

хааха... хахагагахгахаахагхгах... гахаахахахахахаха... АХГААХАХАХАХАХАГАГХАГХАГХАХАГХАГАГАХАХАГАГАХА!!!

 No.40565

>>40564
Пиздуй нахуй, Жирчик

 No.40566

>>40565
Він схоже єдиний лишився там вахтерити.

 No.40567

>>40566
На хую?

 No.40568

>>40567
І на пікселі і на хую.

 No.40569

File: 1628965138035.jpg (100,71 KB, 1200x675, image.jpg)  


 No.40570

File: 1628965332817.jpg (17,71 KB, 298x298, 9bwtCOGi.jpg)  


 No.40571

File: 1628965341922.png (544,02 KB, 1020x574, ClipboardImage.png)  

>>40569
Жаль, що на Трампепе не випав якийсь бог.

 No.40572

File: 1628965389757.jpg (19,63 KB, 650x350, 1602582190_756024911161102.jpg)  


 No.40573

>>40571
Бог торгівлі з Мексикою

 No.40574

File: 1628965492345.jpg (71,06 KB, 629x792, 7df1cb260a965b13c39bcf0452….jpg)  

>>40572
Ось краще знайшов про бубочку.

 No.40576

File: 1628968340719.jpg (82,48 KB, 900x600, zhivotnye_pauk_29429.jpg)  


 No.40577

File: 1628968875835.png (420,5 KB, 531x579, ClipboardImage.png)  


 No.40578

File: 1628968959296.png (426,7 KB, 618x400, ClipboardImage.png)  


 No.40579

File: 1628969032341.png (306,46 KB, 1280x720, ClipboardImage.png)  

>>40578
Так краще.

 No.40612

File: 1629224057791.jpg (116,45 KB, 1080x721, 2igmmcDjsNo.jpg)  


 No.40613

File: 1629224098032.jpg (42 KB, 560x559, abqc1ocfgjU.jpg)  


 No.40614

File: 1629224135096.jpg (226,37 KB, 1600x900, TogCfxU7-e4.jpg)  


 No.40615

File: 1629224178234.jpg (326,72 KB, 1080x1324, POnj-z7dzzA.jpg)  

>>40614
Шось не везе.

 No.40616

File: 1629224244935.jpg (53,56 KB, 828x561, LHDgCTvZCgQ.jpg)  

>>40615
Ну і прутень. Бувайте.