[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - У мене вже другий день не працює Твіттер. У всіх так само?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1628014891387.png (9,25 KB, 627x529, ClipboardImage.png)  

 No.40376

У мене вже другий день не працює Твіттер. У всіх так само?

 No.40377

>>40376
У мене працює. Вчора навіть постив.

 No.40378

>>40377
Значить глобалісти знову душать.

 No.40379

>>40378
Нашо тобі той твіттор?

 No.40380

>>40379
Читаю анімешників.

 No.40383

>>40380
Кого?

 No.40385

>>40383
Анімешників.

 No.40392

Та усе ніби працює,це якась чергова помилка.

 No.40394

File: 1628103038319.jpg (63,84 KB, 900x900, hyp-8818.jpg)  

Твітер ліг у місцевого Аноніма,
На Аніме не пофапає він тепер
Кайдани начепили на твіторянина.
Піти б поспати на диван.

 No.40396

File: 1628103258687.png (2,07 MB, 850x1062, ClipboardImage.png)  

>>40394
Гарне хокку