[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Європейки > азіатки

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1627574116709-0.jpg (444,81 KB, 1080x1089, 16241860593570.jpg)  

File: 1627574116709-1.png (2,54 MB, 1984x997, 16241861682910.png)  

 No.40353

Європейки > азіатки

 No.40354

>>40353
Це суб'єктивно. Однак одна велика перевага азіаток, зокрема японок, значно менша середньостатистична кількість жиру.

 No.40358

>>40354
Це більше культурна особливість, а не расова.

 No.40359

>>40353
Це очевидно. Лише тупі москалі будуть жити і робити дітей з азіаткам

 No.40360

>>40359
Я про зовнішність писав. З ким жити і робити дітей треба вибирати за іншими якостями.