[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Історія без міфів рагульський канал

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1626289125199.jpg (169,3 KB, 540x347, graz1.jpg)  

 No.40266

Історія без міфів рагульський канал

 No.40267

File: 1626290190978.png (758,23 KB, 1080x913, ClipboardImage.png)  

>>40266
Обґрунтуй.

 No.40268

>>40266
Пробуєш за one-up-ити Кропиву? Типу вони сруть там на Капранів з їх побрехеньками, а ми будем срати на адекватні історичні канали?

 No.40269

>>40268
>>40267
Те, що на цьому каналі немає хуйні про козака гатилу, зовсім не означає, що він адекватний. Ведучі свідомо пиздять, розказуючи про реальні історичні події, щоб викликати в українців "національну гордість". Для деяких слоїв населення воно може й потрібно, але блять явно не для відвідувачів іміджборд.

 No.40270

>>40269
конкретика буде?

 No.40271

>>40269
Відвідувачі іміджборд аніме дивляться і мемасики один одному кидають. ДЕ тут вища раса людей? БЕз негативу.

 No.40272

>>40271
>ДЕ
Тут.

 No.40273

>>40272
просто знищив аргументами

 No.40274

>>40273
ЗНИЩЕННЯ РАГУЛІВ ЛОГІКОЮ ТА ФАКТАМИ (ЕПІК КОМПІЛЕЙШОН)

 No.40275

>>40270
Не буде. Я ж хуй з гори.

 No.40276

>>40275
Ну іди посци.

 No.40277

>>40276
Дякую.