[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Давно через багаття стрибали?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1625597665205.png (1,07 MB, 1000x532, ClipboardImage.png)  

 No.40224

Давно через багаття стрибали?

 No.40225

>>40224
Ніколи не стрибав.

 No.40226

>>40225
Спробуй. А ще голим в ліс збігай.

 No.40227

>>40225
Аналогічно
>>40226
Моїм стопам (та й взагалі шкірі, якщо ми говоримо про ліс з серйозними зарослями) в той же момент, як я на таке наважусь, настане пизда, тому утримаюсь.

 No.40228

>>40227
Не знайти тобі цвіт папоротника.

 No.40229

>>40228
похуй...