[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - >Новини України >що таке pop it та simple dimple Це ЛГБТ пропаганда, чи куди?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1624189389042.png (807,71 KB, 758x511, ClipboardImage.png)  

 No.39758

>Новини України
>що таке pop it та simple dimple
Це ЛГБТ пропаганда, чи куди?

 No.39759

File: 1624189714145.png (391,87 KB, 600x367, ClipboardImage.png)  

>>39758
ЛЮДИ ДИВІЦЯ ЦЕ ЛГБТ ПРОПАГАНДА!!!! ЛІБЕРАЛИ УЖЕ І ДО НЕБА ДІСТАЛИСЯ!!!

 No.39760

File: 1624189804789.png (94,97 KB, 591x223, ГГГ.png)  

Цікаво, що всі діти на відео російськомовні. Навіть ті, які стараються розмовляти українською справляються з цим не дуже.

 No.39761

>>39759
Давн? У веселки 7 кольорів. У ЛГБТ - 6.

 No.39801

>>39761
Добре, що на іміджборді є люди, які пояснять за такі моменти. Пишаюся Нічаном.