[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Новая щифрна нитка! Цеій шифр будеє важким, але думайю ви спорайтесь: です-л-う-й-ぢ-п ウ-り-в あ, ай а-во-лс う-ли-с ウ ウ-й-り-в еН Майє вийти: Повністю кирицькеє рчення, юкраїнською мовойю. Коли виї закіїнчите та розщифруєйте, то ви повиннії разом з розґадко

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1622298481950.png (294,17 KB, 610x385, изображение_2021-05-29_172….png)  

 No.39217

Новая щифрна нитка!
Цеій шифр будеє важким, але думайю ви спорайтесь:
です-л-う-й-ぢ-п ウ-り-в あ, ай а-во-лс う-ли-с ウ ウ-й-り-в еН
Майє вийти:
Повністю кирицькеє рчення, юкраїнською мовойю.
Коли виї закіїнчите та розщифруєйте, то ви повиннії разом з розґадкою написатиї й автора фрази.
Кінїцем гри є - калейндарний початок літа. Колиї час вийдеє, то йа кину розґадку.

 No.39218

Надійюсь будеє цікаво!

 No.39219

>>39217
Охох, такого не очікував. Реально цікаво.

 No.39220

Це тест на знання кани?

 No.39221

>>39220
Це нитка-розщифруваннь шифріў.

 No.39222

"Не вірю в силу слова я, а вірю в силу піздюлєй" © Лесь Подерв'янський

 No.39223

>>39222
Ахахах. Млодець. З перших ж хвилин!

 No.39224

>>39223
Спочатку офігів, а потім знайшов слабинку шифру.

 No.39225

>>39224
Їку?

 No.39226

>>39225
Перші слова (тобто останні тут) мають занадто багато кириличних літер. А дізнався я про те, що шифр задом наперед через останню велику літеру.

 No.39228

>>39226
Останнйа великая лїтера - була підказка. Я думаў, шчо ти тупіше в кілька разів :D

 No.39229

>>39228
Написав би через канджі - ми б довше з тим їбалися

 No.39230

>>39228
> Я думаў, шчо ти тупіше в кілька разів :D
Брух

Хоча велика літера тільки підтвердила мою думку про зворотній шифр. А зародком цієї думки стало моє дослідження ієрогліфів. Я пройшовся ієрогліфами по кані і помітив рух справа наліво. Тоді й вирішив випробувати це на основному шифрі.

 No.39231

File: 1622325022286.png (69,9 KB, 398x434, ClipboardImage.png)  

>>39230
Пікріл.

 No.39238

Наступниїй щифр я кину сюдаж, шчоб не плодїити ниткїи. Залишайтеє цюю нитку - хаїй тонеє. Я ії піднімлюю новим щифром, але потіїм.

 No.39268

>>39238
Надіюсь, наступний шифр буде складнішим:)