[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Новая щифрна нитка! Цеій шифр будеє важким, але думайю ви спорайтесь: です-л-う-й-ぢ-п ウ-り-в あ, ай а-во-лс う-ли-с ウ ウ-й-り-в еН Майє вийти: Повністю кирицькеє рчення, юкраїнською мовойю. Коли виї закіїнчите та розщифруєйте, то ви повиннії разом з розґадко

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1622298481950.png (294,17 KB, 610x385, изображение_2021-05-29_172….png)  

 No.39217

Новая щифрна нитка!
Цеій шифр будеє важким, але думайю ви спорайтесь:
です-л-う-й-ぢ-п ウ-り-в あ, ай а-во-лс う-ли-с ウ ウ-й-り-в еН
Майє вийти:
Повністю кирицькеє рчення, юкраїнською мовойю.
Коли виї закіїнчите та розщифруєйте, то ви повиннії разом з розґадкою написатиї й автора фрази.
Кінїцем гри є - калейндарний початок літа. Колиї час вийдеє, то йа кину розґадку.

 No.39218

Надійюсь будеє цікаво!

 No.39219

>>39217
Охох, такого не очікував. Реально цікаво.

 No.39220

Це тест на знання кани?

 No.39221

>>39220
Це нитка-розщифруваннь шифріў.

 No.39222

"Не вірю в силу слова я, а вірю в силу піздюлєй" © Лесь Подерв'янський

 No.39223

>>39222
Ахахах. Млодець. З перших ж хвилин!

 No.39224

>>39223
Спочатку офігів, а потім знайшов слабинку шифру.

 No.39225

>>39224
Їку?

 No.39226

>>39225
Перші слова (тобто останні тут) мають занадто багато кириличних літер. А дізнався я про те, що шифр задом наперед через останню велику літеру.

 No.39228

>>39226
Останнйа великая лїтера - була підказка. Я думаў, шчо ти тупіше в кілька разів :D

 No.39229

>>39228
Написав би через канджі - ми б довше з тим їбалися

 No.39230

>>39228
> Я думаў, шчо ти тупіше в кілька разів :D
Брух

Хоча велика літера тільки підтвердила мою думку про зворотній шифр. А зародком цієї думки стало моє дослідження ієрогліфів. Я пройшовся ієрогліфами по кані і помітив рух справа наліво. Тоді й вирішив випробувати це на основному шифрі.

 No.39231

File: 1622325022286.png (69,9 KB, 398x434, ClipboardImage.png)  

>>39230
Пікріл.

 No.39238

Наступниїй щифр я кину сюдаж, шчоб не плодїити ниткїи. Залишайтеє цюю нитку - хаїй тонеє. Я ії піднімлюю новим щифром, але потіїм.

 No.39268

>>39238
Надіюсь, наступний шифр буде складнішим:)