[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Хто розгадає секрет (шифр) сей — одержає винагору в знанняїх та отповіді на секрети людинства. 25+6=3+22+10+18+14+6+24=,+2+12+11+10! Мії зможемої разом рішати сюю гловоломку, їкщо ви попроситеє добреї.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1621917330437.png (115,6 KB, 267x189, изображение_2021-05-25_073….png)  

 No.38871

Хто розгадає секрет (шифр) сей — одержає винагору в знанняїх та отповіді на секрети людинства.

25+6=3+22+10+18+14+6+24=,+2+12+11+10!

Мії зможемої разом рішати сюю гловоломку, їкщо ви попроситеє добреї.

 No.38872

В/удачї вамї люди!..

 No.38874

>>38871
20+12+29+19+3+18+1+26+24+14=166
1 6 6!!! 20+12+6+1+21!!!!!!

 No.38875

>>38874
Сиї шифр мусе дати літерне речення, ти помиливсі.

 No.38880

Шифр сей змислуватий та вумний, розгадає їґо тілько самий км'їтливї анонім.

 No.38882


 No.38885

>>38882
>шифр мусе дати літерне речення

 No.38888

>>38871
ф+д=в+с+з+н+й+д+у=,+б+і+и+з!

Я розгадав. Давай мені знання та отповіді.

 No.38891

>>38888
Рішання не є правильнеє. Першогої червня я кину вирішеннї задачі.

 No.38892

>>38888
Но тиї був близькімі до правильности вирішеняї главоломки.

 No.38893

>>38892
Хаї осе буде вам підказкою...
28 червня я кину наступную.

 No.38896

>>38893
травня*

 No.38901

>>38871
Це якась копія цикади? Коротше я так бачу в СБУ все настільки плохо, що вони людей з бірди вербують. Ну ок, спробую.

 No.38903

>>38901
Ніє розуміїю про якую цикаду іде річ, буду радиї, ікщо тиї спробуїеш рішить цей щифр від мене.

 No.38919

>>38918
Тцц, недоаноніме. Як поживає матуся?

 No.38923

>>38919
телепень, це і є розгадка

 No.38924

>>38923
Як розгадав?

 No.38925

>>38924
питай в анона вище, я тут ні до чого

 No.38927

>>38919
Прекрасно, на відміну від твоїх останніх клітин мозку.

 No.38928

>>38927
Рептильного чи великих півкуль? https://youtu.be/oawSO6MkJKc?t=14

 No.38929

>>38924
Чекаємо ОПа.

 No.38945

Це старорусинська мова на новий лад.
Якщо від кожного числа відняти 2 і перевести, то вийде таке:

ТГ - АПЄЛГС, ЯЗЖЄ!

ТГ - телеграм;
АПЄЛГС - гівно (прикл: "попоєв сьодні апєлгсу мамєного")
ЯЗЖЄ! - вставне слово, за значенням близьке до слова "БЛЯДЬ!".
ОП вивчає старорусинську і не любить телеграм.

 No.38946

>>38919
На твій вибір

 No.38947

>>38918
Сі є відповідь правельная. Надіюсі, щої гра булая вамї цікавою та незвичною. Такомї кмітлївї, як тиї мені вчить - ніц чого, можую лишеє сказати, щоб тиї, безосібни, використуваў свії ум в користьї собі та їншим. Очікуюйте, наступнуйю, складнішую нитку з шифром вже заўтра.

 No.38949

File: 1622040069981.png (9,33 KB, 1490x54, изображение_2021-05-26_174….png)  

Комуї цікавьї розґадка.

 No.38950

Я дужеє щаслив, щої хтось є розгадав главоломку. Наступная бдеє - складнішойю.

 No.38955

> Сі є відповідь правельная. Надіюсі, щої гра булая вамї цікавою та незвичною. Такомї кмітлївї, як тиї мені вчить - ніц чого, можую лишеє сказати, щоб тиї, безосібни, використуваў свії ум в користьї собі та їншим. Очікуюйте, наступнуйю, складнішую нитку з шифром вже заўтра.

Так, тепер спробуємо цей шифр розгадати.

 No.38956

>>38955
А чом ж тут щифр?

 No.38957

>>38947
Звучить цікаво. Чекаю з нетерпінням!

 No.38958

>>38955
Їкщо ї справдї пишу не зрозміло, тої буду радийї переклядачеєві.

 No.38959

>>38958
Зрозуміло, але навіщо стільки букв ї?

 No.38960

>>38957
Дзенькую. Менї теплої на душії від вашиїх слів.

 No.38961

>>38959
За "ї" майїбутнєє

 No.38962

>>38959
Їзїрївщїна...

 No.38963

>>38962
Неє поріївнюй...

 No.38964

>>38947
>Сі є відповідь правельная.
Мені здається, що той допис не був відповіддю на запитання.

 No.38965

>>38963
Не буду, добре.

 No.38966

>>38964
Помиляїшсі - >>38923

 No.38967


 No.38968

Кек, був.

 No.38969

>>38968
Ну й чому тег зник? Якщо що, мало бути тегом >>38964

 No.38970

>>38969
Уву

 No.38976

File: 1622042769040.png (266,75 KB, 798x748, ClipboardImage.png)  


 No.38978

>>38976
У нього очі не такі. Можливо

ՈwՈ

 No.38979

>>38978
Я так розумію, це реквест UwU-нічанокотика?

 No.38980

>>38979
Як хочеш...

 No.38981

File: 1622043381986.png (1,72 MB, 1280x1280, ClipboardImage.png)  

>>38980
Мені лінь. Тому я робитиму лише якщо цього захоче нічанівське панство.

 No.38982

File: 1622044415143.png (103,29 KB, 619x591, изображение_2021-05-26_185….png)  


 No.38983

>>38982
Хві, не гарно.

 No.38984

File: 1622045620017.png (62,13 KB, 500x500, ClipboardImage.png)  


 No.38985

File: 1622045882014.png (1,01 MB, 1512x2544, изображение_2021-05-26_191….png)  

хех

 No.38986

File: 1622045955298.png (1,01 MB, 1512x2544, изображение_2021-05-26_191….png)  

Творіть

 No.38987

>>38986
Ти ниткою помилився.

 No.38988

File: 1622050177475.png (1,2 MB, 1512x2544, 1622045955298.png)  


 No.39017

>>38947
Очікую...

 No.39018

>>39017
а й сі забувсяї про тебе, вжеє складаю новиї щифр