[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Хто розгадає секрет (шифр) сей — одержає винагору в знанняїх та отповіді на секрети людинства. 25+6=3+22+10+18+14+6+24=,+2+12+11+10! Мії зможемої разом рішати сюю гловоломку, їкщо ви попроситеє добреї.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1621917330437.png (115,6 KB, 267x189, изображение_2021-05-25_073….png)  

 No.38871

Хто розгадає секрет (шифр) сей — одержає винагору в знанняїх та отповіді на секрети людинства.

25+6=3+22+10+18+14+6+24=,+2+12+11+10!

Мії зможемої разом рішати сюю гловоломку, їкщо ви попроситеє добреї.

 No.38872

В/удачї вамї люди!..

 No.38874

>>38871
20+12+29+19+3+18+1+26+24+14=166
1 6 6!!! 20+12+6+1+21!!!!!!

 No.38875

>>38874
Сиї шифр мусе дати літерне речення, ти помиливсі.

 No.38880

Шифр сей змислуватий та вумний, розгадає їґо тілько самий км'їтливї анонім.

 No.38882


 No.38885

>>38882
>шифр мусе дати літерне речення

 No.38888

>>38871
ф+д=в+с+з+н+й+д+у=,+б+і+и+з!

Я розгадав. Давай мені знання та отповіді.

 No.38891

>>38888
Рішання не є правильнеє. Першогої червня я кину вирішеннї задачі.

 No.38892

>>38888
Но тиї був близькімі до правильности вирішеняї главоломки.

 No.38893

>>38892
Хаї осе буде вам підказкою...
28 червня я кину наступную.

 No.38896

>>38893
травня*

 No.38901

>>38871
Це якась копія цикади? Коротше я так бачу в СБУ все настільки плохо, що вони людей з бірди вербують. Ну ок, спробую.

 No.38903

>>38901
Ніє розуміїю про якую цикаду іде річ, буду радиї, ікщо тиї спробуїеш рішить цей щифр від мене.

 No.38919

>>38918
Тцц, недоаноніме. Як поживає матуся?

 No.38923

>>38919
телепень, це і є розгадка

 No.38924

>>38923
Як розгадав?

 No.38925

>>38924
питай в анона вище, я тут ні до чого

 No.38927

>>38919
Прекрасно, на відміну від твоїх останніх клітин мозку.

 No.38928

>>38927
Рептильного чи великих півкуль? https://youtu.be/oawSO6MkJKc?t=14

 No.38929

>>38924
Чекаємо ОПа.

 No.38945

Це старорусинська мова на новий лад.
Якщо від кожного числа відняти 2 і перевести, то вийде таке:

ТГ - АПЄЛГС, ЯЗЖЄ!

ТГ - телеграм;
АПЄЛГС - гівно (прикл: "попоєв сьодні апєлгсу мамєного")
ЯЗЖЄ! - вставне слово, за значенням близьке до слова "БЛЯДЬ!".
ОП вивчає старорусинську і не любить телеграм.

 No.38946

>>38919
На твій вибір

 No.38947

>>38918
Сі є відповідь правельная. Надіюсі, щої гра булая вамї цікавою та незвичною. Такомї кмітлївї, як тиї мені вчить - ніц чого, можую лишеє сказати, щоб тиї, безосібни, використуваў свії ум в користьї собі та їншим. Очікуюйте, наступнуйю, складнішую нитку з шифром вже заўтра.

 No.38949

File: 1622040069981.png (9,33 KB, 1490x54, изображение_2021-05-26_174….png)  

Комуї цікавьї розґадка.

 No.38950

Я дужеє щаслив, щої хтось є розгадав главоломку. Наступная бдеє - складнішойю.

 No.38955

> Сі є відповідь правельная. Надіюсі, щої гра булая вамї цікавою та незвичною. Такомї кмітлївї, як тиї мені вчить - ніц чого, можую лишеє сказати, щоб тиї, безосібни, використуваў свії ум в користьї собі та їншим. Очікуюйте, наступнуйю, складнішую нитку з шифром вже заўтра.

Так, тепер спробуємо цей шифр розгадати.

 No.38956

>>38955
А чом ж тут щифр?

 No.38957

>>38947
Звучить цікаво. Чекаю з нетерпінням!

 No.38958

>>38955
Їкщо ї справдї пишу не зрозміло, тої буду радийї переклядачеєві.

 No.38959

>>38958
Зрозуміло, але навіщо стільки букв ї?

 No.38960

>>38957
Дзенькую. Менї теплої на душії від вашиїх слів.

 No.38961

>>38959
За "ї" майїбутнєє

 No.38962

>>38959
Їзїрївщїна...

 No.38963

>>38962
Неє поріївнюй...

 No.38964

>>38947
>Сі є відповідь правельная.
Мені здається, що той допис не був відповіддю на запитання.

 No.38965

>>38963
Не буду, добре.

 No.38966

>>38964
Помиляїшсі - >>38923

 No.38967


 No.38968

Кек, був.

 No.38969

>>38968
Ну й чому тег зник? Якщо що, мало бути тегом >>38964

 No.38970

>>38969
Уву

 No.38976

File: 1622042769040.png (266,75 KB, 798x748, ClipboardImage.png)  


 No.38978

>>38976
У нього очі не такі. Можливо

ՈwՈ

 No.38979

>>38978
Я так розумію, це реквест UwU-нічанокотика?

 No.38980

>>38979
Як хочеш...

 No.38981

File: 1622043381986.png (1,72 MB, 1280x1280, ClipboardImage.png)  

>>38980
Мені лінь. Тому я робитиму лише якщо цього захоче нічанівське панство.

 No.38982

File: 1622044415143.png (103,29 KB, 619x591, изображение_2021-05-26_185….png)  


 No.38983

>>38982
Хві, не гарно.

 No.38984

File: 1622045620017.png (62,13 KB, 500x500, ClipboardImage.png)  


 No.38985

File: 1622045882014.png (1,01 MB, 1512x2544, изображение_2021-05-26_191….png)  

хех

 No.38986

File: 1622045955298.png (1,01 MB, 1512x2544, изображение_2021-05-26_191….png)  

Творіть

 No.38987

>>38986
Ти ниткою помилився.

 No.38988

File: 1622050177475.png (1,2 MB, 1512x2544, 1622045955298.png)  


 No.39017

>>38947
Очікую...

 No.39018

>>39017
а й сі забувсяї про тебе, вжеє складаю новиї щифр