[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - - Рахуй кількість людей. - Чекай. - Рахуй ще раз. - Нічого не розумій. Поясніть, як це працює? Я вже скріншоти робив, стрілочки малював, в якому місці саме нас обманюють?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1621159843666.gif (69,02 KB, 270x200, 2011_05_10_11_10_i060_radi….gif)  

 No.38622

- Рахуй кількість людей.
- Чекай.
- Рахуй ще раз.
- Нічого не розумій.

Поясніть, як це працює? Я вже скріншоти робив, стрілочки малював, в якому місці саме нас обманюють?

 No.38623

Анонче, в тебе щось не так з головою. Тут рівно 12 особин.

 No.38624

СТООООП

 No.38627

Там у двох чоловіків не вистачає шматків тіла, звідти і береться різниця.

 No.38629

>>38627
У яких саме?

 No.38769

File: 1621662159777-0.gif (4,56 KB, 270x200, 123 1.gif)  

File: 1621662159777-1.png (6,49 KB, 303x170, 123 2.PNG)  

>>38629
Якщо не помиляюся, то при перенесенні чувака у верхньому ряду залишається на місці його "підошва", на яку розміщують вже іншого. От і з'являється ще один, тільки напівбосий.