[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Збираюсь поводити себе як Омні-мен. Що думаєте?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


Відкрити це відео на Youtube

 No.38427

Збираюсь поводити себе як Омні-мен. Що думаєте?

 No.38428

File: 1620506407564.jpg (41,18 KB, 512x512, 9deb08cbac490f5fa43032499f….jpg)  

>>38427
Ти хуй дурний.

 No.38429

>>38427
Почекай, доки такі самі вуса у тебе відростуть.

 No.38430

>>38427
> навіщооо?... НАВІЩЩЩОООО???!

 No.38432

>>38429
Недавно тільки збрив. Вуса то не проблема.

>>38430
Ну і в чому він не правий? Дядько хотів дізнатись за шо його вбивають.

 No.38433

>>38432
Няка-няка, блядь! За шо? Шоб нєхуй тут, пойнятно?

 No.38434

File: 1620547229522.png (1,28 MB, 1624x1080, ClipboardImage.png)  


 No.38435

>>38434
Ага, отак. Нєхуй тут!

 No.39257

Я - Омні-мен.