[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Атеперпояснюйтечомувидосінеперейшлинабезпробільнедописування. ОГОЛОШУЮЦЮНИТКУЦЕНТРОМЛІКВІДАЦІЇПРОБІЛЬНОСТИ! Відмовавідпробілівробитьвасвільними! Відмовтесьвідпробілівсьогоднізарадисвітлогомайбутнього! Пробіл-ярмо.Безпробільність-воля.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1617624867252.webm (2,34 MB, 1280x720, безпробільніст.webm)  

 No.37671

Атеперпояснюйтечомувидосінеперейшлинабезпробільнедописування.
ОГОЛОШУЮЦЮНИТКУЦЕНТРОМЛІКВІДАЦІЇПРОБІЛЬНОСТИ!
Відмовавідпробілівробитьвасвільними!
Відмовтесьвідпробілівсьогоднізарадисвітлогомайбутнього!
Пробіл-ярмо.Безпробільність-воля.

 No.37672

осьоцесправжнійконсерватизм!

 No.37673

File: 1617625603875.png (1,54 MB, 1680x700, ClipboardImage.png)  


 No.37675

>>37671
А к т и в о в а н о _ п р о б і л ь н у _ з а х и с н у _ п р о г р а м у .

 No.37676

Оголошую про створення Пробільної Повстанської Армії.

 No.37677

Форс не дуже. Давайте інший.

 No.37678

Неспішітьвідмовлятисявідбезпробільности,цедаєвамдужевеликіпереваги.
Уявітьсобі,визаходитев/укр/смоктача,яжбознаю,щохтосьзвастудизаходе,іпочинаєтеписатибезпробільно.Стаєтьсядиво,васперестаютьрозумітикацапиіфсбшникипідприкриттямукраїнськихпрапорців,йобанедиво.Ітепервимаєтевпливвиключнонааудиторію,щоволодієукраїнською.Запрошуєтеїїнанічаніувасонлайнбільшийзакропиву!

 No.37679

>>37677
Підожди. Зара навалять Якіснуси гівна.

 No.37680

>>37679
Снюси? Снюс можна...

 No.37681

>>37679
Цетитакнаякіснихдописувачівчищо?

 No.37682

File: 1617642397381.png (185,79 KB, 481x404, ClipboardImage.png)  


 No.37683

>>37678
Але я не заходжу на смоктач. Мені і тут муркотно.

 No.37694

>>37671
На жироблядач, бидло.

 No.37696

>>37694
Провокатор, тихенько.

 No.37700

>>37696
Який провокатор? Жироблядачери очевидно несуть своє лайно сюди.

 No.37701

>>37700
Може й так. Не буваю там, так що не знаю.

 No.37703

>>37701
Нащо ти мене назвав провокатором?

 No.37704

>>37703
Бо я так захтів.

 No.37706

>>37704
Звинувачувати безпідставно інших людей - погано.

 No.37707

>>37706
Йди в сраку.

 No.37708

>>37707
Ти чого такий злий?

 No.37709

>>37708
Веде себе як типовий жиродебіл. Сумно.

 No.37717

File: 1618064190836.png (10,19 KB, 500x250, Oekaki.png)  


 No.37796

>>37680
Анонче, чому твій ріт в гімні?

 No.37797

>>37796
Не знаю...