[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Атеперпояснюйтечомувидосінеперейшлинабезпробільнедописування. ОГОЛОШУЮЦЮНИТКУЦЕНТРОМЛІКВІДАЦІЇПРОБІЛЬНОСТИ! Відмовавідпробілівробитьвасвільними! Відмовтесьвідпробілівсьогоднізарадисвітлогомайбутнього! Пробіл-ярмо.Безпробільність-воля.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1617624867252.webm (2,34 MB, 1280x720, безпробільніст.webm)  

 No.37671

Атеперпояснюйтечомувидосінеперейшлинабезпробільнедописування.
ОГОЛОШУЮЦЮНИТКУЦЕНТРОМЛІКВІДАЦІЇПРОБІЛЬНОСТИ!
Відмовавідпробілівробитьвасвільними!
Відмовтесьвідпробілівсьогоднізарадисвітлогомайбутнього!
Пробіл-ярмо.Безпробільність-воля.

 No.37672

осьоцесправжнійконсерватизм!

 No.37673

File: 1617625603875.png (1,54 MB, 1680x700, ClipboardImage.png)  


 No.37675

>>37671
А к т и в о в а н о _ п р о б і л ь н у _ з а х и с н у _ п р о г р а м у .

 No.37676

Оголошую про створення Пробільної Повстанської Армії.

 No.37677

Форс не дуже. Давайте інший.

 No.37678

Неспішітьвідмовлятисявідбезпробільности,цедаєвамдужевеликіпереваги.
Уявітьсобі,визаходитев/укр/смоктача,яжбознаю,щохтосьзвастудизаходе,іпочинаєтеписатибезпробільно.Стаєтьсядиво,васперестаютьрозумітикацапиіфсбшникипідприкриттямукраїнськихпрапорців,йобанедиво.Ітепервимаєтевпливвиключнонааудиторію,щоволодієукраїнською.Запрошуєтеїїнанічаніувасонлайнбільшийзакропиву!

 No.37679

>>37677
Підожди. Зара навалять Якіснуси гівна.

 No.37680

>>37679
Снюси? Снюс можна...

 No.37681

>>37679
Цетитакнаякіснихдописувачівчищо?

 No.37682

File: 1617642397381.png (185,79 KB, 481x404, ClipboardImage.png)  


 No.37683

>>37678
Але я не заходжу на смоктач. Мені і тут муркотно.

 No.37694

>>37671
На жироблядач, бидло.

 No.37696

>>37694
Провокатор, тихенько.

 No.37700

>>37696
Який провокатор? Жироблядачери очевидно несуть своє лайно сюди.

 No.37701

>>37700
Може й так. Не буваю там, так що не знаю.

 No.37703

>>37701
Нащо ти мене назвав провокатором?

 No.37704

>>37703
Бо я так захтів.

 No.37706

>>37704
Звинувачувати безпідставно інших людей - погано.

 No.37707

>>37706
Йди в сраку.

 No.37708

>>37707
Ти чого такий злий?

 No.37709

>>37708
Веде себе як типовий жиродебіл. Сумно.

 No.37717

File: 1618064190836.png (10,19 KB, 500x250, Oekaki.png)  


 No.37796

>>37680
Анонче, чому твій ріт в гімні?

 No.37797

>>37796
Не знаю...

 No.37813

>>37796
>анонче
>ріт в гівні
На смоктач, бидло

 No.37814

>>37813
Ну ось. А я хотів м'якше з ним.

 No.37816

>>37796
Анархія на Нічані.

 No.37817

>>37676
Ніхто не прийшов на установчі збори.

 No.37818

>>37813
Все розумію, не сперечаюсь. Просто слів інших не було до клоўна, що жартує на рівні 13-річної тіктокерки.

 No.37819

>>37706
Але інакше було б не цікаво.

 No.37821

Анони, не вчіть один одного етикету та хороших манер, не забувайте для чого створені бірди.

 No.37822

>>37821
Аби постити котиків!

 No.37823

File: 1618831397178.jpg (46,23 KB, 720x1280, crop.jpg)  

>>37822
Не дають тут посперечатися вже.

 No.37824

>>37823
Насильство над особистістю на Нічані це коли не дають публічно розмахувати прутнями в дискусіях. Нічанські інтелектуали не дають волю народному бидлізму.

 No.37825

>>37824
Правильно, бо нєхуй тут.

 No.37826

>>37824
Так тримати! Бо прийдуть, насруть у борошно для тортиків і підуть, жаліючись, що у нас нема солодкого.

 No.37827

>>37826
Оце правильно! Повністю підтримую, бакоси!

 No.37832

>>37827
Вважаю, що нічанівцям треба краще слідкувати, щоб тут не заводилися агресивні мавпи і бити їх по лапкам за їх невихованість, а за можливості - відправляти мавп на операцію по перетворенню їх у кішко-дівчаток.

 No.37833

>>37832
>відправляти мавп на операцію по перетворенню їх у кішко-дівчаток.
Звучить непогано, але така практика призводить лише до матеріальних витрат із мінімальними новими відкриттями в областях біології (точніше зовсім ніяких, бо потім виявляється, що це було відкрито ще задовго до нашого досліду). Але гріє душу лише те, що такі випадки - рідкісні і саме ми маємо з ними справу.
Але якщо без зайвої сентиментальності, то з невихованих мавп із їхньою генетикою кішкодівчта не вийдуть зовсім. Хіба на шашлик.

 No.37834

Cattus Puella? А я думав, що вже ніхто не працює над цим проектом вже дуже давно.

 No.37836

>>37832
>нічанівцям треба краще слідкувати, щоб тут не заводилися агресивні мавпи

Або просто гнати кропидвачерів.

 No.37839

>>37836
Цікаво, чи багато адмінв-вахтерів є в Нічані?

 No.37840


 No.40681

>>37839
Точно менше ніж на жироблядачі.