[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Обожнюю фуррі <3 і шукаю однодумців

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1617404102961-0.jpg (642,29 KB, 2212x2160, Ku9AzL47Scg.jpg)  

File: 1617404102961-1.jpg (410,59 KB, 1265x1078, faiwhPHU0XI.jpg)  

File: 1617404102961-2.jpg (191,1 KB, 1238x952, 9jRoMfSDznc.jpg)  

File: 1617404102961-3.jpg (84,91 KB, 611x799, H6FTjhLggOw.jpg)  

 No.37580

Обожнюю фуррі <3 і шукаю однодумців

 No.37582

File: 1617428155918.jpg (113,17 KB, 883x704, sanitar-mem.jpg)  

За однодумцями тобі треба в дурку.

 No.37584

>>37580
Не фанатію, але ставлюся норм. Багато фуррі-артів є навіть милими. Пости, безосе.

 No.37588

Якщо є радянські гей-фуррі, то їх сюди - >>>/b/36123

 No.37591

>>37580
Твій однодумець мешкає на /int/, американець, який обожнює Амікуса.

 No.37599

>>37591
Треба з України

 No.37600

>>37599
Для чого?

 No.37601

>>37600
знайду і виїбу
ну може поспілкуватись трохи

 No.37602

File: 1617473559766.jpg (140,25 KB, 1280x694, IMG_20210403_210623_689.jpg)