[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - В якій программі можна редактувати пдф? Для якихось мінімальних робіт користувався онлайн-сервісом, але він мало шо вміє: https://www.sejda.com/

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1616414262503.png (8,94 KB, 512x512, ClipboardImage.png)  

 No.37281

В якій программі можна редактувати пдф?

Для якихось мінімальних робіт користувався онлайн-сервісом, але він мало шо вміє: https://www.sejda.com/