[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - У мене різко здохли всі гуглосервіси. У вас так само? Гугл працює? Ютуб працює?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1615999799328.jpg (182,16 KB, 628x921, 0JIWAjU7Jpg.jpg)  

 No.36840

У мене різко здохли всі гуглосервіси. У вас так само? Гугл працює? Ютуб працює?

 No.36841

У мене Ютуб, ніби, працює. А Гоголь здох, так.

 No.36842

Ютуб запрацював. Інші сервіси ще ні.

 No.36843

File: 1616000332498.png (206,32 KB, 300x296, ClipboardImage.png)  

Прикол в тому, що я з Хромованого Гоголя сиджу.

 No.36844

Кляті глобалісти душать.

 No.36845

File: 1616000499470.png (207,15 KB, 570x482, ClipboardImage.png)  

>>36844
Хочете на революцію проти буржуєглобалістомонополістів?

 No.36849


 No.36850

>>36849
Вже і гугл піднявся.

 No.37180

Сьогодні ютуб знов вийобувавсь.

 No.37295

File: 1616431572493.png (11,06 KB, 239x389, ClipboardImage.png)  

Вони сьогодні ще й стиль обновили.

 No.37298

>>36849
Російська мова за замовчуванням.

inb4: моя системна мова

 No.37702

Ютуб сьогодні цілий день вийобується.