[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Сьогодні помер Біллі.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1614714453832.jpg (44,43 KB, 400x600, YBX6i3BeXEg.jpg)  

 No.36587

Сьогодні помер Біллі.

 No.36589

>>36587
Вимагаю пруфу!

 No.36590

File: 1614716179989.png (535,84 KB, 648x648, ClipboardImage.png)  


 No.36592

>>36589
Річниця. 2 березня 2018.

 No.36594

File: 1614719424964.jpg (24,71 KB, 460x331, aZynyL9_460s.jpg)  

>>36589
Я маю його з могили дістати?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Billy_Herrington

 No.36595

>>36594
Цілую тебе в пеніс, солоденький.

 No.37339

>>36587
Царство небесне йому

 No.37340

>>37339
Небесний gym