[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Чому у шостій Циві немає України?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1614454875272.png (5,79 MB, 1920x1080, ClipboardImage.png)  

 No.36492

Чому у шостій Циві немає України?

 No.36494

>>36492
Бо в гру потрапили самі видатні цивілізації.

 No.37377

>>36494
питання не змінилося

 No.37387

>>37377
Різниця між постами місяць, але таке враження, неначе цей тред з'явився вчора, що за хуйня.

 No.37389

>>37387
Ефект Нічану.

 No.37390

>>37389
Нічан то таке, тижні пролітають, немов на х2 стоять. Схоже, щось негаразд зі сприйняттям часу.

 No.37391

>>37390
Ну так ти в нічанівську гіперпетлю потрапив. Спочатку х2, потім х4, х8 і т.д. На 1024 коло замкне і ти потрапиш в 2013, щоб вбити Сару Коннор почати все по-новому.

 No.37392

>>37391
О, заїбісь було би, я би тоді з Нічану викачав ЦП.

 No.37393

File: 1616873027451.jpg (61,26 KB, 981x981, 22znhf.jpg)  

>>37389
>>37391
Тіко щас пойняв, шо писав з неймос. Курвааааа

>>37392
Так для цього й інші сайти є.

 No.37394

>>37393
Інші сайти не цікавлять, я довіряю тільки Нічану, амінь.