[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Чому потрійні дужки стали символом антисимітизму? Мене цікавить генез.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1614447989146-0.png (75,27 KB, 569x269, ClipboardImage.png)  

File: 1614447989146-1.png (11,96 KB, 247x343, ClipboardImage.png)  

 No.36488

Чому потрійні дужки стали символом антисимітизму? Мене цікавить генез.

 No.36489

Так альтрайти позначають прізвища жидів та щось, що з цим пов'язано: (((Фельдман))), (((лібералізм))) і т.д.

 No.36491

>>36489
>Мене цікавить генез

 No.36544

File: 1614537839762.png (87,53 KB, 701x100, ClipboardImage.png)  

>>36491
Є така думка:

 No.36562

>>36488
Прикольно)))

 No.36572

>>36544
Читав про це. Наче залупа якась, а не причина.