[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Чи є у есперанто майбутнє?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1612787267178.png (5,88 KB, 1200x800, 1200px-Flag_of_Esperanto.s….png)  

 No.36012

Чи є у есперанто майбутнє?

 No.36013

Було колись.

 No.36014


 No.36017

>>36012
На початку 20 століття те саме питання ставили. Та зрештою, мовою міжнародного спілкування стала англійська, а не есперанто. Поки сильні світу цього не зацікавлені в просуванні цієї штучної мови, доти вона залишатиметься забавкою для 2.5 осіб.

 No.37411

>>36012
нваряд, англійська набагато популярніша