[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Чому на цій прекрасній борді, та ще у і святому розділі /а/ я бачу довбонавтів у критичній стадії? Хто їм дозволяв спілкуватися цією ублюдською абеткою та пропагувати переходити на неї, бо це "модно, прогресивно та красиво"? Чи може нам нарешті влаштувати

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1612479038113.jpg (18,95 KB, 500x210, 304016_1.jpg)  

 No.35967

Чому на цій прекрасній борді, та ще у і святому розділі /а/ я бачу довбонавтів у критичній стадії? Хто їм дозволяв спілкуватися цією ублюдською абеткою та пропагувати переходити на неї, бо це "модно, прогресивно та красиво"?
Чи може нам нарешті влаштувати заборонити срати цією хуйнею? Або відвести окреме гетто для таких паскуд, котрі паплюжать нашу мову?

 No.35968

Глянь дату останнього допису, цензор репаний.

 No.35969

Підорашкам аби заборонити.