[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Не знаю хто такий Василишин Ярослав Миколайович, але цей Іуда на зайті преЗЕдента створив петицію суть якої - прохання заборонити аніме в Україні. Чи можна це розцінювати як санкції проти Нічану? Пропоную знайти тих, хто підписав цей прохання і змусити

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1612441107919.png (35,66 KB, 1119x499, ClipboardImage.png)  

 No.35927

Не знаю хто такий Василишин Ярослав Миколайович, але цей Іуда на зайті преЗЕдента створив петицію суть якої - прохання заборонити аніме в Україні.

Чи можна це розцінювати як санкції проти Нічану? Пропоную знайти тих, хто підписав цей прохання і змусити дивитись "Боку но Піко" 25/7, поки вони не змінять свою думку.

 No.35930

File: 1612441637275.jpg (27,83 KB, 350x490, 1595857620607.jpg)  

Нічую ОПа. Зовсім охуїли на моїх дівчаток бичити.

 No.35934

File: 1612442381303.png (72,6 KB, 1280x542, ярослав.png)  


 No.35939

File: 1612444054174.png (231,41 KB, 1000x506, ярик.png)  


 No.35940

>>35939
А тепер уявіть, що Ярослав тут сидить і радіє що його форсять.

 No.35941

File: 1612445266246.png (331,04 KB, 424x422, обем.png)  

>>35940
Користуючись можливістю хочу передати Ярославу Михайловичу, що він підарас і хуєсос. Хай мені на очі не попадає, бо я йому расенган за шарінган засуну.