[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - https://youtu.be/-vui-vKINBM

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1605883763187.gif (58,32 KB, 366x392, MSI — копия.GIF)  

 No.33620

 No.33621


 No.33624

Що за мишки? А сибірська буде?