[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Вчора був мокрий сніг, воно примерзло, і отака хуйня, малята.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1605679365094.jpg (7,27 MB, 3456x4608, IMG_20201118_080003.jpg)  

 No.33539

Вчора був мокрий сніг, воно примерзло, і отака хуйня, малята.

 No.33540

File: 1605680262549.png (1,64 MB, 720x1280, ClipboardImage.png)  

Вчора вечором.

 No.33550

>>33539
У Києві купа снігу.

 No.33561

>>33550
На півночі Київської теж.
рапортую

 No.33565

В Кропивницькому невеликий дощ був вчора.