[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Хто або що вас надихає?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1605178788396.png (809,75 KB, 1080x1080, ClipboardImage.png)  

 No.33152

Хто або що вас надихає?

 No.33157

Ніхто. Ніщо.

 No.33160

Вбита русня

 No.33163

Твоя мати.

 No.33167

Дитяча порнографія.

 No.33190

File: 1605223820769.jpg (50,01 KB, 604x490, AJqYVTXF0h8.jpg)  

Т - Творчість

 No.33192

>>33152
Хороша гра або книга, комікс, манга.

 No.33209

>>33152
Можливість стати краще

 No.33210

>>33167
Бан

 No.33212

>>33210
Хз, ще не бачив, як бан надихає, лол.

 No.33213

>>33212
Мене надихає вбивство таких тварюк, як ти

 No.33214

>>33213
А ґвалтування ротом мого прутня?

 No.33262

>>33209
Так, так. Дуже цікаво.
Ми вам перезвонимо.

 No.33263

>>33262
Печивко візьми, заходь на чай, майоре.