[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Шо за прутня?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1604765014594.jpg (445,32 KB, 1080x1170, 20201107_180244.jpg)  

 No.32975

Шо за прутня?

 No.32976

File: 1604767480544.png (1,56 MB, 800x1117, ClipboardImage.png)  

Для чого ти приніс скріни з іншої борди сюди?

 No.32977

>>32976
Бо латинка

 No.32979

>>32975
втф. хтось добряче обдовбався.

 No.32980

Хтось сказав "довбати"?

 No.32981

>>32977
І що?

 No.32986

>>32975
Latynka. Ridna. Nacha.

 No.32987

File: 1604780904354.png (16,93 KB, 330x278, Screenshot_1.png)  


 No.32990

>>32987
Це не з Нічану, лол.

 No.33060

>>32975
Яка дивна латинка. Як на мене, то хорватська латинка, напевно, найкраща для української мови

 No.33161

>>32975
Як же хочеться перейти на латину...

 No.33164

Вловлюю суть деяких слів, але в цілому як китайська.