[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - >Ў, ў («у нескладове», «у нескладотворче», біл. у нескладовае, у кароткае, англ. Short U) — літера розширеної кирилиці. Вживається у білоруській абетці, а також в деяких кириличних алфавітах для неслов'янських мов. >Літера походить від поєднання «іжиця

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1602252571117.png (1,17 MB, 900x600, ClipboardImage.png)  

 No.32055

>Ў, ў («у нескладове», «у нескладотворче», біл. у нескладовае, у кароткае, англ. Short U) — літера розширеної кирилиці. Вживається у білоруській абетці, а також в деяких кириличних алфавітах для неслов'янських мов.

>Літера походить від поєднання «іжиця з бревісом» (Іереѵ̆ская власть, пучина Егеѵ̆ская etc.), що її використовували в декотрих українських книжках наприкінці 16-го — на початку 17-го сторіччя. Пізніше цей символ мав вжиток у румунській кирилиці, звідки його 1837 року запозичили укладачі збірки українських поезій «Русалка Дністровая». З кінця XIX ст. літеру починають вживати у білоруському письмі.


Українська абетка неправомірно втратила літеру "Ў" так само як колись і "Ґ", адже звук який літера Ў позначає досі присутній в українській мові, отже, як приклад, наступні українські слова повинні писатися з цією літерою:

• Пішов - пішоў
• Вовк - воўк
• Чарівник - чаріўник

Якщо шукати кириличні літері Ў латинський відповідник, то це літера W, котра також виступає одночасно і як "В" і як "У", як приклад Wales і Вельс і Уельс одночасно.

 No.32059

Граматика української (та й будь-якої слов'янської, коли на те пішло) - це спрощена версія граматики праслов'янської. Там і літер більше було, і звуків, і граматичних нюансів.

Хочеш повернути цю ў? А чому не повернути тоді юси? Двоїни? Імерфекти, плюсквамперфекти та ще хуй знає скільки дієслівних часів?

Суть у тому, що праслов'янська мова це інша мова. Так, українська та інші слов'янські з неї походять, але по усім ознакам це інша мова і не треба брутфорсом намагатися вштромити її шматки у сучасну українську.

 No.32072

>>32059
Господи, адакватна людина. Навіть не сподівався побачити.

 No.32112

>>32059
Сумувати за історією то древня слов'янська традиція. Раніше сильніше сумували.

 No.32139

>>32055
Якщо вона перестала вживатися, значить перестала бути потрібна, нащо її повертати?

 No.32848

>Українська абетка неправомірно втратила літеру "Ў"
Коли? Цю букву ніколи широко не використовували, за винятком правопису, яким написано "Русалку Дністрову": https://uk.wikipedia.org/wiki/Правопис_«Русалки_Дністрової»

 No.32931

>>32059
Tomu latynka najkrasca! Vykynuta vsja kyrylytsja, 🌚. Xotca zaznatcu, ge praSlovjansjak latynytsjoju dovolji proste za pysjmom.

Jakctco serijoznjice po tsemi, to ŭ ne potrjibna, bo toho uge poznatcaje sam po sobi neskladotvortca v.