[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Чи можна десь скачати її безкоштовно? Блять, ніде не знайшов, тільки за 300 гривень

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1601567715564.jpg (39,58 KB, 450x684, 20200730_1022_31_book2.jpg)  

 No.31840

Чи можна десь скачати її безкоштовно? Блять, ніде не знайшов, тільки за 300 гривень

 No.31841

Український книжковий ринок і так слабо подає пульс вже десятки років поспіль.

Якщо ти хочеш прочитати якусь книжку - купи. Підтримай відчизняне книговиробництво. А то заїбали, спочатку усім лише спиздити, а потім "А чому нічого українськогого немає?"

 No.31842

File: 1601570278917.png (626,81 KB, 480x640, Без імені.png)  

Що роблять нормальні люди, коли хочуть прочитати книжку.

 No.31843

>>31842
Твої?

 No.31844

>>31841
Двоїню.

 No.31846

>>31843
Мої. Не багато, але я беру лише те, що збираюся прочитати. А не як робили мої батьки, з цілою шафою книжок, які вони жодного разу не відкривали.

 No.31849

File: 1601574119082.jpg (44,05 KB, 450x600, X_f5e76259.jpg)  

>>31842
Ого, маєш файні книги.

 No.32840

>>31840
Піди в найбільшу бібліотеку свого міста.

 No.32842

>>31840
Отаке знайшов, теж про Карпатську Україну, автор той самий, що й пічкура прив'язаного.
https://chtyvo.org.ua/authors/Vehesh_Mykola/Karpatska_Ukraina_Dokumenty_i_fakty/

 No.34549

File: 1607695243658.jpg (38,26 KB, 720x883, IMG_20201211_155809_358.jpg)  

Хочу цю книгу.

 No.34551

>>34549
Шо зі шрифтом?

 No.34555

>>34551
Я не знаю, але я би таким шрифтом поповнив свою колекцію.