[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Реквестую майстрів монтажників. ЄОЛ (є одна лисичка), що вже роками танцює одна в порожньому залі серед тиші. По секрету вона мені передала, що хоче танцювати під приспів з відеорілейтед (поч. з 20:12). Допоможіть лиседівчинці, будь ласка! https://youtu

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1600546044868.jpg (117,58 KB, 1280x720, maxresdefault.jpg)  

 No.31419

Реквестую майстрів монтажників. ЄОЛ (є одна лисичка), що вже роками танцює одна в порожньому залі серед тиші. По секрету вона мені передала, що хоче танцювати під приспів з відеорілейтед (поч. з 20:12). Допоможіть лиседівчинці, будь ласка!
https://youtu.be/w6He_2X-06c

 No.31420

File: 1600546130442.webm (746,47 KB, 318x500, 16003813011790.webm)  

А ось і вона, будьте чемні

 No.31421

File: 1600546223724.jpg (86,33 KB, 695x1042, _106343692_55facebook95.jpg)  

>>31420
І як мені допомогти?

 No.31422

File: 1600546949004.jpg (51,98 KB, 343x298, IMG_20200919_231710.jpg)  

>>31421
Поміряємося пістолетами?

 No.31423

Лисичко, давай завтра, окей?

 No.31424

File: 1600552861105.png (47,49 KB, 220x173, 220px-Пистолет_Макарова.png)  

>>31422
Пістолет Макарова
93,5 мм

 No.31434

File: 1600604117990.webm (607,36 KB, 640x480, лисичка танцює.webm)  

Не знайшов способу книжної орієнтації, тому так.

 No.31435

>>31434
Я вибрав 480, але якість суттєво похерилась. Дивно.

 No.31438

File: 1600608313317.png (320 KB, 512x512, SujNLliK.png)  

>>31434
Тю, рагуль

 No.31439

File: 1600608702921.jpg (43,54 KB, 225x350, 7373.jpg)  

Це — тру-лисичка. Все інше — вигадки єретиків.

 No.31444

>>31438
Сам такий.
>>31439
СЛАВА МУДРІЙ ХОРО!

 No.31467

>>31439
Це вовчиця.

 No.31470

File: 1600622584534.jpg (41,14 KB, 960x540, 16005475611240.jpg)  

>>31439
Це вовчиця, рагулю

 No.31655

>>31439
Анон пам'ятає