[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Fuck, Marry, Kill Пограємо та зберемо статистику **куди треба** Постимо 3 пічкуря: жінку яку б ви хотіли: виїбати, оженитися, побити (вбити).

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1599942923034-0.jpg (161,61 KB, 1055x1055, wedtTh6TW24.jpg)  

File: 1599942923034-1.jpg (73,75 KB, 720x720, 43bc09f4-ae7e-4e5d-a5ec-32….jpg)  

File: 1599942923034-2.jpg (62,79 KB, 420x420, pic_774fbc270adf6cd935c199….jpg)  

 No.31150

Fuck, Marry, Kill

Пограємо та зберемо статистику куди треба Постимо 3 пічкуря: жінку яку б ви хотіли: виїбати, оженитися, побити (вбити).

 No.31151

> огортаєш фразу спойлером
> робить жирним
Ясненько