[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Один з варіантів української латинки. Яка ваша думка чи потрібно взагалі українській мові перейти на латинку й яка це має бути латинка?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1599382206403.png (323,77 KB, 1080x1080, ClipboardImage.png)  

 No.31020

Один з варіантів української латинки. Яка ваша думка чи потрібно взагалі українській мові перейти на латинку й яка це має бути латинка?

 No.31021

Приклад цієї версії української латинки:

Zapovit

Jak umru, to pochovajte
Mene na mohyli,
Sered stepu šyrokoho,
Na Vkrajini mylij.

Ščob lany šyrokopoli,
I Dnipro i kruči
Bulo vydno, bulo čuty,
Jak reve revučyj.

Pochovajte ta vstavajte,
Kajdany porvite
I vražoju, zloju krov'ju
Volju okropite.

I mene v sim'ji velykij,
V sim'ji voljnij, novij,
Ne zabudjte pom'januty
Nezlym tychym slovom.

 No.31022

File: 1599385457037.jpg (84,17 KB, 453x320, unnamed.jpg)  

>>31020
Абетка нормальної людини.

 No.31023

File: 1599385511765.png (1,85 MB, 1133x946, ClipboardImage.png)  

>>31022
Абетка fuer uebermensches

 No.31025

>потрібно взагалі українській мові перейти на латинку
Хіба що для трансліту (нинішня система транслітерації — лайно), сенсу в повному переході української на латинку наразі не бачу.

 No.31086

File: 1599654072265.png (19,28 KB, 300x481, 1487377814002.png)  

>>31023
Das heißt "für Übermenschen"

 No.31087

>>31086
Danke schoen.