[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Шановне безосібництво, хочу на тижні зробити на весь день марафон з фільмів, аби хоч чимось приємним запам'яталося це літо. Реквестую ВЦТ фільми, які варто переглянути.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1596444157539.png (1,24 MB, 684x900, ClipboardImage.png)  

 No.28906

Шановне безосібництво, хочу на тижні зробити на весь день марафон з фільмів, аби хоч чимось приємним запам'яталося це літо. Реквестую ВЦТ фільми, які варто переглянути.

 No.28910

>>28906
1. Не погрожуй Південному Централу, попиваючи сік у себе в кварталі
2. Поспішай кохати
3. Падіння Чорного Яструба
4. Закон Доблесті