[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Що. Це. За. Хуйня. Вашу. МАТІР!?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1596441027061.png (10,01 KB, 403x161, ClipboardImage.png)  

 No.28892

Що. Це. За. Хуйня. Вашу. МАТІР!?

 No.28893

>>28892
Хуйова, мабуть.

 No.28894

>>28893
Іди до біса, жартівнику.

 No.28895

File: 1596442084217.png (163,5 KB, 400x225, rm4.png)  

>>28894
Як скажеш.

 No.28896

>>28895
Це ти мене засмутив! У мене тут горе, а ти...

 No.28898

Ґуґлив хоч?

 No.28899

>>28898
Ґуґлив, відновлювати систему треба чи шо. На ютубі взагалі у кожного своє вирішення.

 No.28901

>>28899
Гм... Ну то останню точку відновлення витягай.