[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Української творчості про москалів нитка

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1596208090339-0.jpg (707,81 KB, 1280x1280, 20200731_171001.jpg)  

File: 1596208090339-1.jpg (76,57 KB, 688x538, 15961380326812.jpg)  

File: 1596208090339-2.jpg (209,22 KB, 770x433, 15961975691380.jpg)  

File: 1596208090339-3.jpg (675,49 KB, 1280x1280, 20200725_233455.jpg)  

 No.28579

Української творчості про москалів нитка

 No.28580

Пиздуй в >>>/pol/344

 No.28581

>>28579
І ховай під спойлер.

 No.28582

ТА ЙДИ НАХУЙ ВЖЕ, ХУЮ ДУРНИЙ!

 No.28583

Свинарчук гастролює, лол. Але справді, ховай під спойлер, на головній же ж показує.

 No.28590

Хру на тебе!