[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Вітаю сисадмінів ойтишників з професійним святом!

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1596202038456.jpg (35,94 KB, 550x550, IMG_20200731_162642_039.jpg)  

 No.28561

Вітаю сисадмінів ойтишників з професійним святом!

 No.28563

>>28561
А такі серед нас є?

 No.28564

>>28563
Адмін?

 No.28565

>>28564
Сисадмін = адмін іміджборди
?

 No.28566

>>28565
Я про це й кажу.

 No.28567

Сашко наче сисадмін

 No.28568

>>28565
Це залежить від рівня його доступу до системи (серверу). Канонічно сисадмін - це той, хто працює з фізичними серверами.

 No.28569

>>28568
Чи комп'ютерами. Бухгалтершам теж сисадмін потрібен.

 No.28575

File: 1596207566852.png (292,94 KB, 2048x740, Screenshot_20200731-164503.png)  

Палю інсайди.

 No.28576

>>28575
Нічогенькі інсайди, лол. Наш отаман Видаливсіповідомлення проїбався?

 No.28577

>>28575
З якого чату, до речі?

 No.28578

>>28577
З учату

 No.28584

>>28575
Скандали, розслідування.