[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Що вас найбільше дратує в людях?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1596045035378.jpg (32,16 KB, 540x451, 8e2.jpg)  

 No.28376

Що вас найбільше дратує в людях?

 No.28378


 No.28379

>>28378
У цих двох літерах було стільки жизи та іронії, що я нормально відповісти не можу.

 No.28380

>>28378
Співчуваю.