[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Рандомпікчурів нитка

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1594902285776-0.png (109,19 KB, 643x492, ClipboardImage.png)  

File: 1594902285776-1.png (260,66 KB, 900x600, ClipboardImage.png)  

File: 1594902285776-2.png (402,96 KB, 1280x657, ClipboardImage.png)  

File: 1594902285776-3.png (477,17 KB, 867x960, ClipboardImage.png)  

 No.27244[Показати все]

Рандомпікчурів нитка
63 дописи і 105 дописів із зображеннями пропущено. Натисніть «Відповісти», щоб побачити.

 No.27772

File: 1595433252887.jpg (41,61 KB, 720x692, 7b7b8d439174524f412add9623….jpg)  


 No.27813

File: 1595466882116.png (94,6 KB, 709x375, ClipboardImage.png)  


 No.27830

File: 1595492621085.jpg (146,77 KB, 720x850, 246117087_288884.jpg)  


 No.27860

File: 1595506129754-0.jpg (72,31 KB, 800x450, e17a5ce0-2bc9-45d7-9315-6f….jpg)  

File: 1595506129754-1.jpg (221,91 KB, 1280x1015, 6f99e5c6-5d1e-4562-ab64-46….jpg)  


 No.27915

File: 1595526517473.jpg (177,64 KB, 1000x750, 335cfd5ee92cfa113395388d8d….jpg)  


 No.27929

File: 1595527246438.jpg (98,51 KB, 700x1064, 200723173254331767.jpg)  


 No.27935

File: 1595530949898.png (527,9 KB, 740x632, f4824353-6a44-4436-8f51-1d….png)  


 No.27937

File: 1595543973422.jpg (320,2 KB, 1920x1080, EdpRLyeWoAAT1yO.jpg)  

Один з самурайських шоломів у Ghost of Tsushima нагадав лого нічану, ліл.

 No.28049

File: 1595637802395-0.jpg (56,33 KB, 599x677, anal.jpg)  

File: 1595637802395-1.png (50,43 KB, 282x424, LMAO.png)  

File: 1595637802395-2.jpg (42,3 KB, 436x562, smug2.jpg)  


 No.28081

File: 1595710443273.jpg (30,71 KB, 420x450, IMG_20200725_235255_198.jpg)  


 No.28082

File: 1595710776725.jpg (51,64 KB, 512x288, 76ae12df10fdf32cf55aba4065….jpg)  


 No.28163

File: 1595783753513.jpg (267,25 KB, 500x367, 4.kniga_vognyu.jpg)  


 No.28732

File: 1596362388776-0.png (1,09 MB, 850x682, ClipboardImage.png)  

File: 1596362388776-1.png (3,73 MB, 2560x1055, ClipboardImage.png)  


 No.28900

File: 1596442918827.png (1,34 MB, 606x1080, ClipboardImage.png)  


 No.31094

File: 1599669765323-0.png (1,39 MB, 1028x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1599669765323-1.png (1,19 MB, 1080x1051, ClipboardImage.png)  

File: 1599669765323-2.png (1,81 MB, 884x876, ClipboardImage.png)  

File: 1599669765323-3.png (326,03 KB, 1181x788, ClipboardImage.png)  


 No.31095

>>31094
>третій пік.
Вермішель зі смаком курки, анімешні меми... Це щось заннадто іронічно.

 No.31101

File: 1599727636145-0.png (310,52 KB, 540x592, ClipboardImage.png)  

File: 1599727636145-1.png (1,04 MB, 804x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1599727636145-2.png (499,6 KB, 456x600, ClipboardImage.png)  

File: 1599727636145-3.png (1,78 MB, 776x1080, ClipboardImage.png)  


 No.31102

File: 1599727692026-0.png (1,33 MB, 607x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1599727692026-1.png (1,36 MB, 751x751, ClipboardImage.png)  

File: 1599727692026-2.png (862,93 KB, 785x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1599727692026-3.png (195,48 KB, 271x271, ClipboardImage.png)  


 No.31103

File: 1599727746287-0.png (390,42 KB, 486x858, ClipboardImage.png)  

File: 1599727746287-1.png (509,68 KB, 451x640, ClipboardImage.png)  

File: 1599727746287-2.png (452 KB, 1080x607, ClipboardImage.png)  

File: 1599727746287-3.png (1,23 MB, 757x1080, ClipboardImage.png)  


 No.31104

File: 1599727788057-0.png (467,43 KB, 590x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1599727788057-1.png (1,28 MB, 712x949, ClipboardImage.png)  

File: 1599727788057-2.png (689,04 KB, 707x1000, ClipboardImage.png)  

File: 1599727788057-3.png (270,26 KB, 412x396, ClipboardImage.png)  


 No.31105

File: 1599727840794-0.png (766,87 KB, 850x940, ClipboardImage.png)  

File: 1599727840794-1.png (507,08 KB, 750x750, ClipboardImage.png)  

File: 1599727840794-2.png (1,3 MB, 810x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1599727840794-3.png (2,45 MB, 1280x817, ClipboardImage.png)  


 No.31106

File: 1599727895515-0.png (326,45 KB, 768x588, ClipboardImage.png)  

File: 1599727895516-1.png (1,38 MB, 864x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1599727895516-2.png (1,16 MB, 1080x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1599727895516-3.png (1,8 MB, 784x1080, ClipboardImage.png)  


 No.31107

File: 1599727954317-0.png (1,17 MB, 731x1024, ClipboardImage.png)  

File: 1599727954317-1.png (318,78 KB, 300x457, ClipboardImage.png)  

File: 1599727954317-2.png (612,28 KB, 1001x868, ClipboardImage.png)  

File: 1599727954317-3.png (1,08 MB, 831x838, ClipboardImage.png)  


 No.31108

File: 1599728020461-0.png (3,18 MB, 1080x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1599728020461-1.png (691,97 KB, 480x889, ClipboardImage.png)  

File: 1599728020461-2.png (588,89 KB, 640x360, ClipboardImage.png)  

File: 1599728020461-3.png (222,77 KB, 900x600, ClipboardImage.png)  


 No.31109

File: 1599728848007.png (600,99 KB, 565x743, ClipboardImage.png)  

...що проміняв кішку на тютюн та люльку, необачний...

 No.31170

File: 1599962775940-0.jpeg (147,09 KB, 960x677, 5453753.jpeg)  

File: 1599962775940-1.jpg (192,72 KB, 1193x662, 3b32dec2d79d6255c891bf156d….jpg)  


 No.31302

File: 1600252137996-0.png (1,67 MB, 1080x799, ClipboardImage.png)  

File: 1600252137996-1.png (587,11 KB, 900x900, ClipboardImage.png)  

File: 1600252137996-2.png (517,79 KB, 700x519, ClipboardImage.png)  

File: 1600252137996-3.png (2,05 MB, 985x1080, ClipboardImage.png)  


 No.31303

File: 1600252192727-0.png (2,7 MB, 1280x960, ClipboardImage.png)  

File: 1600252192727-1.png (240,71 KB, 500x400, ClipboardImage.png)  

File: 1600252192727-2.png (1,27 MB, 1079x1060, ClipboardImage.png)  

File: 1600252192727-3.png (296,11 KB, 600x532, ClipboardImage.png)  


 No.31304

File: 1600252237933-0.png (758,71 KB, 828x786, ClipboardImage.png)  

File: 1600252237933-1.png (1,12 MB, 1280x720, ClipboardImage.png)  

File: 1600252237933-2.png (96,31 KB, 299x168, ClipboardImage.png)  

File: 1600252237933-3.png (1,27 MB, 1080x1068, ClipboardImage.png)  


 No.31306

File: 1600252286534-0.png (637,96 KB, 851x479, ClipboardImage.png)  

File: 1600252286534-1.png (348,53 KB, 518x421, ClipboardImage.png)  

File: 1600252286534-2.png (947,95 KB, 698x540, ClipboardImage.png)  

File: 1600252286534-3.png (1,31 MB, 750x750, ClipboardImage.png)  


 No.31669

File: 1600972859473-0.png (1,83 MB, 881x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1600972859473-1.png (606,47 KB, 480x633, ClipboardImage.png)  

File: 1600972859473-2.png (2,13 MB, 1257x1920, ClipboardImage.png)  

File: 1600972859473-3.png (770,14 KB, 1182x574, ClipboardImage.png)  


 No.31670

File: 1600973029296-0.png (2,48 MB, 1099x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1600973029296-1.png (440,17 KB, 866x677, ClipboardImage.png)  

File: 1600973029296-2.png (341,37 KB, 600x403, ClipboardImage.png)  

File: 1600973029296-3.png (1,36 MB, 810x1080, ClipboardImage.png)  


 No.31732

File: 1601069141746.jpg (36,25 KB, 250x318, 250px-Enlist_in_Carpathian….jpg)  


 No.31733

File: 1601069176799.jpg (176,38 KB, 414x537, Kontrpropahandystskyj-plak….jpg)  


 No.31734

File: 1601069240690.jpeg (14,9 KB, 200x182, 200px-Батьку_й_мамо.jpeg)  


 No.31735

File: 1601069434641.jpeg (23,14 KB, 200x277, 200px-Карпатська_Укр_медв.jpeg)  


 No.31736

File: 1601069469852.jpg (298,12 KB, 770x433, 88c69f801b89b3a1ce06.jpg)  


 No.31737

File: 1601069603550.jpg (43,08 KB, 627x376, Untitledb-Scanned-17n-627x….jpg)  


 No.31770

File: 1601217608058.png (668,57 KB, 585x505, ClipboardImage.png)  


 No.31776

File: 1601299539288.png (145,29 KB, 800x1104, ClipboardImage.png)  


 No.31777

File: 1601303668533.png (1,55 MB, 1280x720, ClipboardImage.png)  


 No.31778

File: 1601303820245.jpg (49,89 KB, 408x604, IMG_20200925_221406_400.jpg)  


 No.31784

File: 1601310420666.png (591,75 KB, 720x780, ClipboardImage.png)  


 No.31863

File: 1601646865630.png (1,36 MB, 842x1080, ClipboardImage.png)  


 No.31872

File: 1601714045139.jpg (131,51 KB, 1080x1080, AYcls03HUU8.jpg)  


 No.31873

File: 1601714114294.jpg (693,11 KB, 1200x1700, jR_SZWxoaDc.jpg)  


 No.31943

File: 1601829826464.png (1,16 MB, 736x732, ClipboardImage.png)  


 No.31944

>>31943
Сука ж блядь, як мене косойобить від таких пікч.

 No.31945

File: 1601830286807.png (1,98 MB, 724x1080, ClipboardImage.png)  

>>31944
Головне, що не козойобить.

 No.31962

File: 1601914291694-0.png (630,03 KB, 832x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1601914291694-1.jpg (110,52 KB, 497x860, так.jpg)