[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Накидайте подібного.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1594204874579.jpg (209,28 KB, 960x1280, IMG_20200708_133818_830.jpg)  

 No.26082

Накидайте подібного.

 No.26083

>>26082
Лол. Твоя?

 No.26094

Ні, не моя.