[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Чи мають нічанівці психічні відхилення?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1593791167275.jpg (160,41 KB, 800x600, NOIR.full.397396.jpg)  

 No.25585

Чи мають нічанівці психічні відхилення?

 No.25586

File: 1593792224575.png (225,93 KB, 540x500, ClipboardImage.png)  

так, мені 14 років , домашній аніме-псіх , граю в дотку, п'б чаєчок

 No.25587

File: 1593792304793.jpg (73,34 KB, 1280x720, 447815168_208711.jpg)  

>>25585
Я схиблений на переконуванні себе у речах без сенсу.
Наприклад, переконав себе, що червоний — колір комунізму, тому я його всіляко уникаю. А ще переконав себе, що блакитний/синій колір — хлопчачий, тому завжди його обираю.

 No.25588

Так, я асбургер.

 No.25608

>>25585
Мають.