[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - ггг

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1593061901655.png (469,24 KB, 800x475, IMG_20200625_080833.png)  

 No.25109

ггг

 No.25131

>>25109
Ой лишенько, та це ж новий УБК-мем. Мерщій записувати до Драматики.

 No.25155

>>25109
Як називається цей нічано-мем?

 No.25157

>>25155
Нічия.

 No.25158

>>25155
Це не нічаномем, а форс під назвою "у песокуна не вдався гравець, а ще мені не подобається Вісник, а я ґунцвот, який не може запропонувати альтернативу, тому треба цим загидити увесь Нічан". Женіть форсера.

 No.25159

>>25158
Ну, якщо грамотно подати й розкрутити цю пику, то буде справді непоганий мем.
лейтенант Повзкрочко

 No.25161

File: 1593117442642.png (169,09 KB, 346x356, ClipboardImage.png)  

>>25160

 No.25162

>>25159
Самопоміч у поміч.

 No.25163

>>25162
Садовий, залогінся.

 No.25166


>>25157
>Нічия
це не вона, це якись нічан-фейс