[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - ггг

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1593061901655.png (469,24 KB, 800x475, IMG_20200625_080833.png)  

 No.25109

ггг

 No.25131

>>25109
Ой лишенько, та це ж новий УБК-мем. Мерщій записувати до Драматики.

 No.25155

>>25109
Як називається цей нічано-мем?

 No.25157

>>25155
Нічия.

 No.25158

>>25155
Це не нічаномем, а форс під назвою "у песокуна не вдався гравець, а ще мені не подобається Вісник, а я ґунцвот, який не може запропонувати альтернативу, тому треба цим загидити увесь Нічан". Женіть форсера.

 No.25159

>>25158
Ну, якщо грамотно подати й розкрутити цю пику, то буде справді непоганий мем.
лейтенант Повзкрочко

 No.25161

File: 1593117442642.png (169,09 KB, 346x356, ClipboardImage.png)  

>>25160

 No.25162

>>25159
Самопоміч у поміч.

 No.25163

>>25162
Садовий, залогінся.

 No.25166


>>25157
>Нічия
це не вона, це якись нічан-фейс