[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - ***посмішка***

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1593058493043.png (442,73 KB, 509x635, завжди посміхайтесь.png)  

 No.25105

посмішка

 No.25106

довбого ланку

 No.25107

Довбого

 No.25108

Охайо ґозаймас.

 No.25110

Не заздри красі, цього парубка.