[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Як ви вважаєте, якого демона постійно намагається викликати щербина?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1593021673573.gif (8,55 MB, 520x293, download (1).gif)  

 No.25095

Як ви вважаєте, якого демона постійно намагається викликати щербина?

 No.25096

>>25095
Sovit-sjku spadctcynu.

 No.25099

File: 1593023170787.jpg (113,08 KB, 696x799, ob_897e20_k2ttr4s.jpg)  

Щось дуже старе й усіма забуте.